Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Šesťdesiat ľudí sa uplynulý víkend zapojilo do unikátneho projektu Hack Healthcare Slovakia, ktorého účastníci hľadali inovatívne digitálne riešenia na problémy v slovenskom zdravotníctve.

Počas 48-hodinového podujatia v coworkingovom priestore The Spot vznikli riešenia s cieľom čo najrýchlejšie zlepšiť život pacientov na Slovensku. Ocenenia si odnieslo riešenie zlepšujúce predpoveď spotreby liekov, platforma na zbieranie spätnej väzby od pacientov počas liečby chronických chorôb a interaktívny webový portál s overenými informáciami od pediatrov. Hack Healthcare Slovakia bol najväčším hackathonom na Slovensku zameraný na urýchlenie zmien v zdravotníctve.

Zámerom podujatia bolo podnietiť kreativitu, nadviazať zmysluplné spolupráce a naplno využiť potenciál digitálnych technológií v našom systéme zdravotníctva.

Súťažné tímy mali 48 hodín na nájdenie originálnych riešení na zadané výzvy, ich otestovanie na mieste a následné odprezentovanie pred porotou. Účastníci mali možnosť spolupracovať s viac ako 20 mentormi, odborníkmi z rôznych oblastí a profesionálmi. Počas víkendu vytvorili zapojené tímy celkovo 13 projektov, ktoré odborná porota hodnotila z viacerých hľadísk. Kľúčové boli možný dopad, udržateľnosť, originálnosť, rozpracovanosť a možnosť rýchleho spustenia do praxe. Tímy s najlepšími riešeniami vyhrali finančné a nefinančné ceny v celkovej sume 5 000 eur.

Absolútnym víťazom hackhathonu sa stal projekt tímu HIWFFF, ktorý pripravil interaktívny webový portál na poskytovanie overených informácií od pediatrov smerom k rodičom. Odborným garantom výzvy bola Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti.

Porota zároveň udelila cenu projektu We will sea, ktorý analyzoval dáta o spotrebe liekov na Slovensku a pripravil základný rámec na ich predikciu do budúcnosti, aby sa zabránilo výpadkom.

Víťazný projekt vo výzve týkajúcej sa monitorovania chronických ochorení na diaľku Mind blue vytvorilškálovateľnú a motivačnú platformu pre zber spätnej väzby pacientov počas liečby rakoviny prsníka.

Sumár výziev, na ktorých pracovali riešitelia:

Odborný garant: Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti

Práca na riešeniach však nekončí len finálovými prezentáciami. Na ďalšom rozvoji svojich nápadov začali tímy ďalej pracovať hneď po hackathone s kľúčovými partnermi a expertmi z daných oblastí.

Záštitu nad podujatím prevzal Úrad vlády SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Bratislavský samosprávny kraj. Hlavným organizátorom podujatia bola poradenská spoločnosť v oblasti inovácií CIVITTA. Pre viac informácií o víťazných projektoch, prosím, kontaktuje organizátora na info@hackhealthcare.sk, pravidelné aktualizácie sú uverejňované na webovej stránke Hack Healthcare a sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn a Instagram.

Značky: