5G sieť na Slovensku – jej nasadzovanie, možnosti a využitie