8 vecí, na ktoré vám ChatGPT neodpovie: Pýtali sme sa odvážne