Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure Data Cloud špecialistu na medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť poisťovníctva.

 

Priemerné ohodnotenie 6800 až 7700€
LokalitaOff-site
Termín01.02.2022 – 31.12.2022
Nástup na projekt1. 2. 2022 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis projektu

 • spolupráca pri vytváraní nového Data/DWH riešenia postaveného na Azure platforme
 • spolupráca na analýze dát a dátových štruktúr riešenia z oblasti posťovníctva/zaisťovníctva za použitia Azure Synapse 
 • spolupráca na vývoji riešenia optimalizácie spracovania veľkých dát za použitia Azure Atelier Analytics
 • zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH
 • dozeranie na priebeh realizácie navrhnutej Data Solution Architektúry
 • spolupráca na vývoji riešenia pre optimálny chod Spark Clusters aplikácií a prepojení ďalších dátových services (Stargate, Sharepoint) pre Azure Atelier
 • spolupráca na tvorbe CI/CD pipeline na Azure DevOps a Kubernertes
 • spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Požiadavky projektu
 • min. 3-ročné projektové skúsenosti v oblasti BI/DWH a/alebo Big Data / Dátovej analytiky
 • min. 1-ročné projektové skúsenosti s Azure Cloud Services
 • praktické skúsenosti s technológiou Azure Databricks, Azure Data Factory
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories
 • projektové skúsenosti s Azure Cloud Analytics Services (EventHub, TSI, EventGrid, Streaming, ADF, Cosmos DB, Synapse)
 • praktická znalosť UML a mapovania na dátový model
 • praktická znalosť mapovania GUI na dátový model
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • skúsenosti s agilným vývojom (Scrum)
 • výhodou: projektové skúsenosti s Azure Data Lake Gen 2, Azure Delta Lake
 • výhodou: znalosť Azure Logic Apps, Azure Application Insights
 • výhodou: skúsenosti s Azure Managed Identity/Service Principal
 • výhodou: skúsenosti s Python, SCALA
 • výhodou: skúsenosti s MS SQL
 • výhodou: skúsenosti s PowerBI
 • výhodou: skúsenosti s vývojom projektov z oblasti poisťovníctva
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky: