☁ Azure Data špecialista

0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure Data špecialistu na veľmi zaujímavý a dlhodobý medzinárodný projekt z oblasti poisťovníctva.

Azure Data Cloud

Predpokladaná suma plnenia6500 až 7300€
Miesto plneniaOffSite / Bratislava
Termín08.02.2021 – 31.12.2021
Nástup na projekt08.02.2021 – 15.02.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis pozície

 • spolupráca pri vytváraní nového Data/DWH riešenia postaveného na Azure platforme
 • spolupráca na analýze dát a dátových štruktúr riešenia z oblasti posťovníctva/zaisťovníctva za použitia Azure Synapse 
 • spolupráca na vývoji riešenia optimalizácie spracovania veľkých dát za použitia Azure Atelier Analytics
 • spolupráca na vývoji riešenia pre optimálny chod Spark Clusters aplikácií a prepojení ďalších dátových services (Stargate, Sharepoint) pre Azure Atelier
 • zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH
 • dozeranie na priebeh realizácie navrhnutej Data Solution Architektúry
 • spolupráca na tvorbe CI/CD pipeline na Azure DevOps a Kubernertes
 • spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • počas 🦠 COVID-19 pandémie možná spolupráca v režime úplného OFF-SITE 
 • po COVID-19 pandémii možná úprava spolupráce na kombinovaný ON-SITE/OFF-SITE v rozsahu danom stavom projektu a dohodou so zákazníkom
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Požiadavky
 • min. 3-ročné projektové skúsenosti v oblasti BI/DWH a/alebo Big Data / Dátovej analytiky
 • min. 1-ročné projektové skúsenosti s Azure Cloud Services
 • praktické skúsenosti s technológiou Azure Databricks
 • praktické projektové skúsenosti s Azure Cloud Analytics Services (EventHub, TSI, EventGrid, Streaming, ADF, Cosmos DB, Synapse)
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories
 • praktická znalosť UML a mapovania na dátový model
 • praktická znalosť mapovania GUI na dátový model
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • skúsenosti s agilným vývojom (Scrum)
 • výhodou: skúsenosti s Azure Atelier Analytics
 • výhodou: skúsenosti s Azure DevOps
 • výhodou: Azure certifikácia
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)