Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ☕ JAVA [BACK-END] programátora na rozsiahly bankingový projekt v Bratislave.

JAVAREST Spring frameworkSoap JBoss

Priemerné ohodnotenie 4900 až 5400€
LokalitaBratislava / Off-site
Termín01.11.2021 – 01.05.2022
Nástup na projekt01.11.2021 – 01.12.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis projektu

 • kooperácia na vývoji a rozvoji backend-ovej zbernej vrstvy pre mobile banking riešenie
 • participácia na návrhu, vývoji, testovaní, nasadzovaní, údržbe a zlepšovaní systému elektronického bankovníctva 
 • spolupráca s ICT a business analytikmi
 • spolupráca v agilnom tíme (SCRUM)
 • spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code reviews
 • dlhodobá stabilná spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
 • spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava] + 2 dni/týždeň OFF-SITE

Požiadavky projektu
 • min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • skusenosti s:
  • vývojom enterprise riešení
  • používaním Web Service-ov (RESTSOAP)
  • framework-om Spring
  • tvorbou Unit testov
  • JAVA aplikačnými serverami (JBoss WebServer a/alebo Apache Tomcat)
  • repository systémami (Bitbucket, Git)
  • nástrojmi na automatizované build-ovanie (Gradle, Maven)
  • vývojovým prostredím IntelliJ IDEA
  • continuous integration nástrojmi (Bamboo, Jenkins)
 • znalosť:
  • framework-u JUnit
  • formátov XML a JSON
  • SQL databáz 
 • znalosť anglického jazyka na konverzačnej úrovni (slovom aj písmom)
   
 • výhodou skúsenosti s:
  • používaním návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, …)
  • programovaním v Groovy (Grails), alebo záujem sa ich naučiť
  • niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
  • používaním project-tracking toolov (JIRA, Confluence)
  • nástrojmi SoapUI a JMeter
  • framework-om Hibernate
  • Business-driven developmentom (BDD)
  • prácou v bankovom prostredí
  • vykonávaním efektívnych code reviews a dodržiavaním coding standards
 • výhodou znalosť: princípov návrhu databáz (database design principles)
   
 • tímový hráč
 • zmysel pre detail
 • záujem o neustále vzdelávanie sa

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky: