☕ Java back-end programátor

0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na technologicky veľmi zaujímavý OFF-SITE projekt pre oblasť posťovníctva.

JAVA Spring  Kafka  PostgreSQLMicroservicesaws

Predpokladaná suma plnenia 5500 až 6200€
Miesto plneniaOff-site
Termín22.03.2021 – 30.09.2021
Nástup na projekt22.03.2021 , alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis pozície

 • spolupráca na vývoji a rozvoji platformy na správu a manažment finančného výkazníctva ako súčasťou rozsiahleho poisťovacieho systému
 • vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA (Spring Boot)
 • vývoj sa opiera o architektonické najnovšie architektonické koncepty (Microservices)
 • spolupráca v rámci agilného tímu
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • následne po zlepšení COVID-19 pandemickej situácie je možná úprava setup-u na kombináciu ON-SITE (Bratislava) / OFF-SITE v rozsahu danom dohodou a stavom projektu
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Požiadavky
 • pokročilá skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (Java 11+) 
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • praktická skúsenosť s implementáciou Microservices
 • projektové skúsenosti s vývojom aplikácií v Spring (Spring Boot) ekosystéme
 • skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
 • skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
 • skúsenosti s messaging architektúrou postavenou na Kafka
 • znalosť PostgreSQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,…)
 • výhodou: znalosti a praktické skúsenosti s cloud architektúrou ako napr. Azure, GCP alebo AWS
 • výhodou: skúsenosti s vývojom v SAP HANA
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, …)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, …)
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)