Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme nádejného SCRUM MASTER-a so silným analytickým backgroundom na dlhodobý [OFF-SITE] projekt v oblasti poisťovníctva.

SCRUM

Priemerné ohodnotenie 4800 až 5300€
LokalitaOff-site / Košice
Termín01.10.2021 – 30.09.2022
Nástup na projekt01.10.2021 – 01.12.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis projektu

 • úzka spolupráca s produktovými vlastníkmi a jednotlivými členmi tímov pri návrhu a vývoji inovatívnych riešení v rámci insurance systémov
 • zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM
 • vedenie jedného až dvoch developerských SCRUM-ových tímov
 • definovanie jasného a tímom akceptovaného agilného projektového postupu, rozsahu a cieľov  
 • plánovanie a sledovanie projektových úloh, etáp/sprintov, tvorba odhadov a termínov v rámci sprintov
 • analýza potenciálnych problémov a následná koordinácia tímu tak, aby im predišiel 
 • dohľad nad dodržiavaním zásad a procesu agilného vývoja a efektívnou kooperáciou medzi členmi tímov
 • podpora product ownerov pri správe backlog-ov
 • dohľad nad riadnym a včasným dodaním potrebných implementácii na core platforme a digitálnom front-ende
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojovými tímami
 • organizácia schôdzí a agilných eventov
 • budovanie a udržiavanie silných vzťahov s kolegami, vlastníkmi produktov a všetkými vedúcimi zainteresovanými stranami 
 • identifikácia a eliminácia existujúcich problémov a rizík projektu, ako aj prípadných vzniknutých tímových konfliktov
 • poskytovanie podpory členom tímu pri riešení problémov a eskalácií
 • udržiavanie súdržnosti tímu a unifikácia tímových cieľov 
 • reportovanie stavu projektov manažmentu
 • dlhodobá spolupráca v rámci agilných (SCRUM) medzinárodných tímov o veľkosti cca. 4-6 ľudí
 • spolupráca v režime úplného OFF-SITE alebo kombinácii ON-SITE (Košice) / OFF-SITE v závislosti od seniority kandidáta a dohody na konkrétnom projekte

Požiadavky projektu
 • min. 1-ročné projektové skúsenosti na pozícií SCRUM MASTER-a 
 • min. 3-ročné projektové skúsenosti na pozícií Biznis/Systém analytika 
 • teoretické vedomosti a praktické skúsenosti s agilnou kultúrou, štýlmi riadenia a metodológiami (SCRUM, Lean, Kanban, BDD, FDD, DevOps,…)
 • vynikajúce vodcovské a mentorské schopnosti 
 • výnimočné komunikačné schopnosti – písomne aj ústne (najmä v anglickom jazyku) a schopnosť komunikovať na viacerých úrovniach v rámci spoločnosti
 • silné facilitačné schopnosti (byť schopný viesť stretnutia, na nich so zúčastnenými konsenzuálne rozhodovať a plánovať)
 • problem-solving orientácia
 • výborný time-management
 • zmysel pre detail a orientácia na neustále zlepšovanie procesov
 • výborná (nie len teoretická) projektová znalosť techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry)
 • schopnosť riadiť analýzu systému a identifikovať závislosti s neustálym ohľadom na obchodné požiadavky
   
 • veľkou výhodou: skúsenosti zo sektoru poisťovníctva
 • výhodou skúsenosti s: 
  • produktami Guidewire
  • prácou v distribuovanom medzinárodnom tíme
  • interpretáciou interných a externých obchodných výziev a požiadaviek a hľadaním riešení na ich dosiahnutie
  • konverziou obchodných cieľov, zámerov, pravidiel a procesov do obchodných požiadaviek  
  • vypracovaním obchodných analýz, definovaním funkčných požiadaviek a testovaním jednotlivých riešení
 • výhodou: aspoň jeden zo SCRUM Master certifikátov: 
  • CSM (Certified Scrum Master)
  • CSP (Certified Scrum Professional)
  • CSPO (Certified Product Owner)
 • výhodou: záujem o pôsobenie [aspoň čiastočne] ON-SITE Košice
   
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • asertívne a empatické vystupovanie
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky: