⚙️ Aplikačný administrátor

0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného administrátora na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:02.03.2020 – 31.08.2020
Nástup na projekt:02.03.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:

 • spolupráca v medzinárodnom [SK. CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení
 • spolupráca na správe a údržbe card processing riešenia v prevádzkovom režime 24/7 
 • zodpovednosť za nasadzovanie a automatizáciu nasadzovania releasov, datafix-ov a hotfix-ov na prostredia
 • správa a konfigurácia aplikačných serverov
 • monitoring aplikácií a logov (aplikačných, serverových)
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné)
 • spolupráca v tíme pri riešení problémov na prostrediach a v správe aplikácií (správa prístupov, riešenie zadaných incidentov atď.)
 • identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov (napr. reštart servera, nedostatočné práva v aplikácii atď.)
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Back Office, Development, QA tímy)
 • spolupodieľanie sa na systéme pohotovostných služieb (na telefóne)
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office)
 • po nábehovej alokácii ako kontraktor/freelancer (6-9 mesiacov) je potrebné prejsť na zamestnanecký pomer (TPP)
 • občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 

Požiadavky:

 • prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora
 • skúsenosti s aplikačnou administráciou, resp. adminstráciou aplikačných serverov
 • skúsenosti s operačnými systémami MS Windows a Linux/Unix
 • skúsenosti so servermi Oracle a MS SQL
 • skúsenosti s MS Office (MS Project, MS Visio)
 • skúsenosti s UML modelovacími nástrojmi (Enterprise Architect, Visual Paradigm)
 • záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov)
 • aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)
 •  
 • výhodou: znalosť niektorého z continuous integration nástrojov (napr. Jenkins, Bamboo)
 • výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (napr. Maven)
 • výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,…)
 • výhodou: skúsenosti s UML
 • výhodou: skúsenosti s prácou v doméne payment (card) industry
 • výhodou: znalosť francúzskeho, nemeckého alebo talianskeho jazyka
 • zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)