⚛️ JAVA front-end Programátor

0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme seniorného JAVA FRONT-END (ideálne FULL-STACK) programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.10.2019 – 01.10.2020
Nástup na projekt:01.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:

 • vývoj na strane front-end-u v technológiach JAVA 8/9 & Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js)
 • vývoj front-end časti systému s komunikáciou a prepojením na back-end
 • vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design)
 • vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4-5 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om

Požiadavky:

 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8)
 • skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJS / Immutable.js / Angular)
 • znalosť Hibernate-u
 • znalosť API JDBC
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (LESS, Sass)
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť SQL
 • znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,…)
 • skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, …)
 • výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable)
 • výhodou: skúsenosti s in-memory DB Redis
 • výhodou: skúsenosti s MySQL/PostgreSQL
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, …)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)