Do nášho tímu TITANS freelancers hľadáme integračného ICT analytika na technologicky zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva.

Priemerné ohodnotenie 3900 až 4400€ mesačne
LokalitaOff-site Nitra
Termín16.05.2022 – 15.05.2023
Nástup na projekt16.05.2022 – 30.06.2022 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie12 – 24 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis projektu

 • zodpovednosť za:
  • analýzu, návrh služby a špecifikáciu rozhrania pre Enterprise Service Bus založenú na webMethods Integration Server
  • údržbu a ďalší vývoj integračného data modelu na štandardoch (BiPro, OMDS, CMIS,… )
  • komunikácia s business zadávateľom a vývojovými tímami (vrátane zahraničných)
  • tvorba a implementácia požadovaných analýz
  • vytváranie a udržiavanie service špecifikácií
  • indikovanie technických obmedzení a náročnosti vo fáze zberu požiadaviek na projekt
  • tvorba analytickej dokumentácie, funkčných a technických špecifikácií, sekvenčných diagramov, definícii API rozhraní a dátových modelov
  • solution ownership – pridelenie témy a zber potrebných informácií od zástupcov Business-u a IT
  • 3rd level podpora
    
 • kooperácia na kontinuálnom zlepšovaní a inováciách interných služieb a produktov v agilnom prostredí
 • možná dlhodobá spolupráca v režime periodického predlžovania kontraktu
 • spolupráca v režime úplného OFF-SITE [home-office] s občasným ON-SITE [Nitra] podľa záujmu freelancera a potrieb projektu

Požiadavky projektu
 • min. 1-ročná (aktívna) skúsenosť s prácou integračného ICT analytika (ideálne v bankovom sektore)
 • projektové skúsenosti s integráciou IT systémov (ideálne v agilnom prostredí)
 • výborná znalosť:
  • UML
  • XML, vrátane XML schém XML (XSD)
  • výborná znalosť REST API
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)
 
 • výhodou: skúsenosti s prácou v komplexnom medzinárodnom prostredí
 • výhodou: skúsenosti s vývojom riešení pre sektor poisťovní
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, …)
 • proaktívny prístup
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky: