Angular 8+ programátor

0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Angular programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt rozvoja rezervačnej platformy pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Angular Spring BootJAVA HTML CSS JAVASCRIPT

Predpokladaná suma plnenia 5800 až 6200€
Miesto plneniaOff-site
Termín06.04.2021 – 15.10.2021
Nástup na projekt06.04.2021 – 20.04.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis pozície

 • spolupráca na vývoji modulu pre správu a spracovanie dát z oblasti kalkulácie rezervných aktív a budúcich poistných záväzkov ako súčasť existujúcej platformy poisťovacieho systému
 • vývoj (primárne) na strane FE v technológii ANGULAR 8+
 • možné menšie úpravy/čiastočný vývoj aj na strane BE v technológii JAVA 11
 • spolupráca v rámci agilného tímu
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 možná úprava setupu spolupráce na kombináciu On-site (Bratislava) Off-site v rozsahu danom dohodou s projektom a aktuálnom stave riešenia

Požiadavky
 • pokročilá projektová skúsenosť s Angularom 8+ (aktuálny vývoj na v11.2)
 • skúsenosť s back-end programovaním v Java (v8+)
 • znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • skúsenosti s implementáciou PrimeNG komponentov
 • výborná znalosť princípov JavaScript-u ECMAScript (ES6)
 • pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS)
 • pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov
 • znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,…)
 • výhodou: skúsenosti s Handontable
 • výhodou: znalosti a praktické skúsenosti s Azure [Azure DevOps, Data Lake Gen2, SQL Warehouse, Data Factory, Databricks, Deltalake, Data Synapse, AzureML, Service Bus, Logic Apps, API Management, Power BI]
 • výhodou: skúsenosti s Figma
 • výhodou: skúsenosti s R coding
 • výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov
 • výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, …)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, …)
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)