Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Biznis analytika so zameraním na procesnú analýzu na technologicky zaujímavý a dlhodobý projekt pre oblasť 📞 telekomunikácii.

UML

Priemerné ohodnotenie 5600 až 6100€
LokalitaOff-site / Bratislava
Termín15.09.2021 – 15.03.2022
Nástup na projekt15.09.2021 – 30.09.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis projektu

 • identifikácia „stakeholderov“ pre potreby zberu požiadaviek a analýz, analýza činností používateľov vo zverenej doméne
 • identifikácia funkčných a špecifických požiadaviek (napr. na používateľský interface), inovácií vedúcich k vylepšeniu procesu / aplikácií / služieb
 • analýza požiadaviek, ich závislosti, duplicity, dôležitosť a na základe tejto analýzy návrh skupiny požiadaviek / funkčných balíkov / modulov v rámci projektu
 • návrh a prezentácia priorít požiadaviek, ktoré sú v súlade s projektovými cieľmi a strategickými víziami spoločnosti
 • prezentácia požiadaviek internému a externému dodávateľovi IT, Business Owner-ovi, ich pretlmočenie do IT/Business jazyka za účelom správnej interpretácie požiadaviek používateľov
 • spolupráca s príslušným Budget Controllerom pri tvorbe „business case-u“
 • identifikácia požiadaviek a procesov súvisiacich s projektom
 • zabezpečovanie schvaľovania zadania projektu
 • zastupovanie používateľov pri riadení zmien projektu, príprava zmenových požiadaviek
 • zastupovanie používateľov pri testovaní a akceptácii dodaných funkčností
 • spolupráca na údržbe aktuálnej dokumentácie k projektu
 • koordinácia projektu s prideleným Projektovým manažérom
 • zabezpečovanie schvaľovania výsledného procesu dotknutými stranami
 • analýza a návrh ukazovateľov merania výkonnosti procesov
 • spolupráca v režime väčšinového OFF-SITE [home-office] s občasným ON-SITE [Bratislava] podľa dohody na projekte (1-2x za 2 týždne)

Požiadavky projektu
 • min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou Biznis analytika
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí
 • praktické skúsenosti s vizualizáciou riešení prostredníctvom UML 
 • skúsenosti s definovaním, nastavením a riadením biznis (ideálne TELCO) procesov 
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • výborné komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, …)
 • skúsenosti na projektoch väčšieho rozsahu ( >25 účastníkov; >500K Eur)
 • komunikačná (slovom i písmom) znalosť anglického jazyka
 • všeobecný prehľad v telekom oblasti
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky: