Business Solution Architect

0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Business Architekta na zaujímavé rozvojové projekty v oblasti bankových platieb a tranzakčných mechanizmov/procesov do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5900 až 6700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:18.05.2020 – 31.12.2020
Nástup na projekt:18.05.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:

 • tvorba a dokumentácia business architektonickej vízie pre projekt v súlade s globálnou technologickou a obchodnou stratégiou
 • zodpovednosť za business architektonický dohľad nad bežiacimi projektmi
 • určovanie celkového smeru a definícia zásad biznis architektúry s cieľom podporovať zákaznícky orientovaný prístup
 • spracovanie obchodnej stratégie banky a stratégie v oblasti platieb [so zameraním na platobné karty a hotovosť] do dlhodobých a krátkodobých realizačných plánov
 • zodpovednosť za rozpracovanie zámerov a ideí do obchodných prípadov a projektových plánov
 • zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie vrcholového manažmentu
 • podpora manažérov v ich obchodných zámeroch a rozhodnutiach a usmerňovanie vývojového tímu pri pochopení a správnom vývoji dohodnutého riešenia
 • podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti)
 • vytváranie a dokumentovanie procesných tokov
 • spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v bankovom prostredí pre oblasť platieb
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami
 • plánovanie prípravných úloh a popis alternatívnych riešení
 • identifikácia a dokumentácia SLA, dotknutých systémov a tímov
 • dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v takmer úplnom OFF-SITE [home-office] režime

Požiadavky:

 • min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta
 • skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu
 • skúsenosti s platobnými systémami a kartovým biznisom
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Business Solution Architektúry
 • skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj)
 • skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí
 • skúsenosti s UML
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorenosť novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti
 • výhodou: skúsenosti s programovaním

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)