Data Platform architekt

0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného architekta/analytika na pozíciu Data Platfrom analytik/architekt na zaujímavý optimalizačný a reintegračný datastore/DWH projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:7000 až 7800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:23.03.2020 – 23.12.2020
Nástup na projekt:23.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:

 • optimalizácia architektúry Operačného Data Store (ODS)
 • integrácia back-end systémov do ODS
 • re-integrácia nového back-end-u do DWH a analytických platforiem
 • definovanie vízie, stratégie a princípov pre správu dát (Data Management)
 • definovanie a údržba Enterprise Data Governance frameworku, dátového modelu, dátových slovníkov a dátovej technologickej roadmapy
 • spolupráca v rámci tímu Enterprise architektov a úzka spolupráca s biznisovými používateľmi, analytikmi, vývojármi a tímom pre Data Governance
 • aktívna participácia na strategických programoch a projektoch banky, hlavne v oblasti analytickej, reportovacej, dátovo-integračnej a dátovo-operačnej
 • návrh a implementácia riešení a modelov pre ukladanie a získavanie dát
 • návrh a implementácia riešení pre zlepšenie nových i existujúcich databázových systémov
 • definovanie a rozvoj dátových vzorov (data patterns) a princípov
 • zabezpečovanie kvality pre projektové aktivity a výstupy v oblasti správy dát (Data Management)
 • mapovanie systémov a rozhraní potrebných pre správu dát
 • tvorba a implementácia štandardov pre správu dát
 • analýza AS-IS stavu a zabezpečovanie dodania TO-BE (budúceho) stavu

Požiadavky:

 • min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou dátového architekta (alebo analytika)
 • skúsenosti s budovaním riešení ľahko uchopiteľných pre biznisových používateľov (design thinking approach)
 • skúsenosti naprieč všetkými fázami dátového modelovania, počnúc tvorbou konceptov až po optimalizáciu databáz
 • znalosť SQL + PL/SQL
 • skúsenosti s SQL a NoSQL databázami
 • skúsenosti s Enterprise projektami z následovných oblastí: DWH, Reporting, Operational Data Store, Data Integrations, Data Replacement
 • skúsenosti s niektorými z následovných nástrojov/technológií: Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MongoDB, Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka, Power BI, BiZZdesign, SAP PowerDesigner
 • skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Data Solution Architektúry TO-BE stavu
 • dozeranie na priebeh realizácie navrhnutej Data Solution Architektúry
 • znalosť technologických procesov
 • schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj)
 • skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Data Solution Architektúry
 • skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí
 • skúsenosti s UML
 • schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach
 • komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku
 • výhodou: skúsenosti s administráciou databáz
 • výhodou: znalosť bankového prostredia
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorenosť novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)