ICT Business Analytik

0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu Business Analytik na zaujímavý medzinárodný on-site (Bratislava) projekt pre oblasť veľkých BSS TELCO riešení.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 7400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:05.02.2018 – 05.10.2018
Nástup na projekt:05.02.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:

 • spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí Telco BSS (Business Support Systems) riešení
 • tvorba návrhov Architektúry a Solution dizajnu podľa biznis požiadaviek 
 • samostatná práca na pridelenom projekte (Solution Factory Principle)
 • pravidelné reportovanie
 • dizajnovanie BSS (Business Support Systems) a OSS (Operation Support Systems) systémov: CRM, Billing, Integračné Systémy,…
 • tvorba high-level architektonických dodávok (typické pre Analytickú fázu)
 • tvorba funkčného (nie technického) Solution Design-u (dopady na aplikácie, use-case-y,..)
 • na projekte je definovaná a zaužívaná špecifická metodológia, čo sa pohľadu na „deliverables“ týka
 • PROCES:  
 • REQUIREMENTS od BUSINESS-u => 
 • HIGH-LEVEL IMPACT ANALÝZA/ASSESMENT =>
 • POTVRDENIE OD KLIENTA =>
 • FUNKČNÝ (nie technický) SOLUTION DESIGN (rozhrania,…)
 • príprava personalizačných dát
 • risk monitoring
 • aktívna komunikácia s dodávateľmi SW počas vývoja a testovania SW riešenia (komunikácia s vývojármi a testermi)
 • komunikácia ohľadom potrebnej systémovej konfigurácie
 • analýza požiadaviek trhu a návrh potrebných riešení
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • vytváranie zrozumiteľnej a prínosnej dokumentácie toho, ČO ZÁKAZNÍK potrebuje pre algilný tím 
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • participácia pri príprave technickej špecifikácie
 • revidovanie technickej dokumentácie
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory
 • spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • spolupráca v SETUP-e: full-time, on-site (Bratislava)
 • občasné cestovanie do krajín EU podľa potreby projektu (približne 20% z pracovného času: cca 2 dni/2 týždne)
 • RATE-ové podmienky sa odvíjajú od množstva projektových skúsenosti kandidáta v požadovaných oblastiach (viď. dole) v TELCO sektore

Požiadavky:

 • minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s činnosťou technologicky orientovaného ICT/Business analytika v oblasti TELCO
 • projektové skúsenosti v TELCO BSS systémoch
 • schopnosť navrhovať funkčnú architektúru/solution design
 • pokročilá znalosť a pochopenie procesov týkajúcich sa CRM, Billingu a Integračných systémov
 • pokročilá znalosť TELCO systémov
 • skúsenosti s high availability riešeniami
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí na základe požiadavky zákazníka
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a dodávateľmi SW
 • pokročilá znalosť návrhu informačných systémov
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • skúsenosti s integráciou systémov prostredníctvom (web) service-ov: mapovanie, impact analýza
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)