ICT/Business Solution Analytik/Architekt

0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Business Solution Analytik/Architekt  na zaujímavý implementačný projekt v oblasti inovatívnych elektronických platieb (viď. nižšie) pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:26.03.2018 – 26.12.2018
Nástup na projekt:26.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:

 • validácia aktuálneho stavu (AS-IS) voči existujúcemu EU predpisu/štandardu PSD2 – RTS
 • identifikácia GAP analýzy
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • spolupráca v mladom, medzinárodnom, agilnom tíme v bankovom prostredí
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
 • identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami
 • podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti)
 • plánovanie prípravných úloh
 • popisovanie alternatív riešení
 • indikovanie potrebných rozpočtov/potrebných profilov/obmedzení/nutných podmienok a predpokladov
 • identifikácia a estimácia požadovaných ICT a business profilov potrebných pre ďalšie fázy v rámci System Development Life Cycle (SDLC)
 • tvorba a dokumentácia Solution ICT architektonickej vízie pre projekt v súlade s globálnou technologickou a business architektúrou
 • identifikácia a dokumentácia SLA
 • identifikácia a dokumentácia dotknutých systémov a tímov
 • vytváranie a dokumentovanie procesných tokov
 • podpora projektových lídrov pri odhadoch pracnosti a plánovaní projektu
 • usmerňovanie vývojového tímu pri pochopení a správnom vývoji dohodnutého riešenia

Požiadavky:

 • min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta
 • skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu
 • dozeranie na priebeh realizácie navrhnutej Solution Architektúry
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj)
 • skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Solution Architektúry
 • skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí
 • skúsenosti s UML
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorenosť novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti
 • výhodou: skúsenosti s programovaním

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)