Java/Angular programátor

0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného Java/Angular programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt vybudovania novej finance reporting platformy pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:6200 až 6800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:14.09.2020 – 14.03.2021
Nástup na projekt:alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:

 • spolupráca na vývoji nového modulu pre spracovanie a konsolidáciu finančných dát ako súčasť existujúcej platformy poisťovacieho systému
 • vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA
 • vývoj na strane front-end-u v technológii ANGULAR
 • spolupráca v rámci agilného tímu
 • po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 2 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) a 3 dni/týždeň OFF-SITE
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Požiadavky:

 • pokročilá skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (Java 8+) a súčasne aktívna projektová skúsenosť s Angularom 2+
 • znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8+ (lambda expression, …)
 • znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (design patterns, SOLID)
 • znalosť princípov JavaScript-u ECMAScript (ES6)
 • výborná znalosť TypeScript-u
 • pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS)
 • pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov
 • znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,…)
 • výhodou: znalosti a praktické skúsenosti s Azure [Azure DevOps, Data Lake Gen2, SQL Warehouse, Data Synapse, AzureML, Data Factory, Service Bus, Logic Apps, API Management, Power BI]
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices
 • výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov
 • výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, …)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, …)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)