Mid-Level JAVA Programátor

0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme „dobre rozbehnutého“ 🙂 programátora na pozíciu Mid-Level JAVA Back-End Programátor na dlhodobý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:18.06.2018 – 18.03.2019
Nástup na projekt:18.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:

 • dlhodobá spolupráca na back-end vývoji (portálového) riešenia v oblasti TELCO
 • kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov
 • analyzovanie, konfigurovanie, implementovanie a testovanie zmien a nových funkcionalít v informačných systémoch
 • bug-fixing
 • identifikovanie nedostatkov systému
 • navrhovanie, plánovanie a implementácia nápravných opatrení
 • vylepšovnie procesu vývoja SW
 • odporúčanie a zavádzanie nových komponentov, knižníc a technológií do vývoja SW 
 • spolupráca je možná i v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE

Požiadavky:

 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e
 • skúsenosti so Spring-om
 • znalosť Hibernate-u
 • znalosť SQL
 • znalosť technológie JSON
 • skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia)
 • skúsenosti s niektorým z JAVA Aplikačných Serverov (JBoss, Tomcat)
 • skúsenosti s používaním framework-u JUnit
 • znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/…
 • znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/…
 • znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s JSF
 • výhodou: znalosť EAI: JMS
 • výhodou: skúsenosti s dátovým modelovaním v rámci RDBMS
 • výhodou: znalosť platformy Apache Solr
 • výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes)
 • výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language)
 • výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,…)
 • výhodou: skúsenosti s Linux-om
 • výhodou: skúsenosti z TELCO sektora
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)