Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme veľmi skúseného projektového manažéra na zaujímavý migračný projekt v oblasti telekomunikácií.

Priemerné ohodnotenie 5200 až 6200€
LokalitaBratislava / Off-site
Termín01.12.2021 – 31.05.2022
Nástup na projekt01.12.2021, part-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis projektu

 • zodpovednosť za migráciu online charging platformy pre dátovú a VoLTE prevádzku
 • zodpovednosť za rozpracovanie migračnej stratégie
 • komunikácia s prevádzkovým teamom, billing teamom a hlavným externým dodávateľom policy & charging platformy
 • revidovanie výstupov interného teamu ako aj výstupov externých dodávateľov
 • zodpovednosť za identifikáciu rizík a problémov ako aj ich včasnú eskaláciu
 • zodpovednosť za proces prípravy dokumentov potrebných pre úspešnú migráciu zákazníkov v rámci Cutover procesu
 • príprava procesu v rámci „dry run“ procesu cutoveru
 • plnenie úloh stanovených priamym nadriadeným
 • zodpovednosť za samostatné vedenie technickej časti projektu
 • spolupráca s ďalšími projektovými manažérmi a solution architektom
 • spolupráca v part-time režime – cca. 50% alokácia
 • spolupráca v kombinovanom ON-SITE [Bratislava] / OFF-SITE setupe v rozsahu danom stavom projektu a dohodou so zákazníkom

Požiadavky projektu
 • skúsenosti min. 3 až 5 rokov s riadením stredných a väčších systémovo integračných projektov v telekomunikáciách
 • skúsenosti s prípravou migrácie zákazníkov pri upgrade online charging platforiem
 • skúsenosti s plánovaním a riadením IT dodávok (interných/externých)
 • skúsenosti s prípravou a riadením migrácie systémov
 • skúsenosti s prípravou dodávateľských zmlúv a s kontrolou plnenia zmluvných podmienok
 • základná znalosť biznis procesov a produktov v telekomunikáciách
 • prehľad v IT architektúre
 • znalosť release manažmentu a riadeného releasovania zmien IS
 • skúsenosti s s plánovaním a riadením testov – Test manažment
 • skúsenosti s s riadením IT prevádzky, plánovanie deploymentu, roll-outu
 • znalosť znalosť riadenia incidentov z produkčnej prevádzky
 • znalosť PM metodológie v telco/IT sektore
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • výhodou: skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PRINCE2)
 • veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky: