Projektový manažér

0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme veľmi skúseného projektového manažéra na zaujímavý projekt pre zákazníka z oblasti telekomunikácií do Bratislavy.

Priemerné ohodnotenie 5000 až 6000€
LokalitaBratislava / Off-site
Termín24.05.2021 – 30.11.2021
Nástup na projekt24.05.2021, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis projektu

 • riadenie dodávky riešenia v oblasti zdieľania prístupových sietí a fixných dátových sietí
 • zodpovednosť za plnenie zadefinovaných cieľov
 • kapacitné plánovanie jednotlivých úloh s dôrazom na efektívne využívanie zdrojov
 • zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu
 • zodpovednosť za transparentné a jednoznačné riadenie zmien v projektoch – “Change Request management” (scope management)
 • podpora analýzy biznis požiadaviek
 • príprava plánu dodania požiadavky za všetky zúčastnené systémy
 • zodpovednosť za proces prípravy kontraktov, objednávok vrátane schvaľovacieho procesu
 • spolupráca s IT architektom pri návrhu IT riešenia požiadavky s prihliadnutím na cieľovú architektúru, dostupné zdroje a časový plán
 • zabezpečenie rozvinutia architektonického návrhu na detailné technické riešenie
 • zabezpečenie efektívnosti a kvality výstupov spolupracujúcich tímov
 • podieľanie sa na hodnotení členov projektového tímu
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii úprava spolupráce na kombinovaný ON-SITE [Bratislava] / OFF-SITE v rozsahu danom stavom projektu a dohodou so zákazníkom

Požiadavky projektu
 • skúsenosti min. 3 až 5 rokov s riadením stredných a väčších systémovo-integračných projektov v telekomunikáciách
 • skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, …)
 • skúsenosti s plánovaním a riadením dodávok IT (interných/externých)
 • skúsenosti s prípravou a riadením migrácie systémov
 • skúsenosti s prípravou dodávateľských zmlúv, s vyjednávaním s IT dodávateľmi, s kontrolou plnenia zmluvných podmienok
 • skúsenosť s riadením medzi-projektových závislostí
 • základná znalosť biznis procesov a produktov v telekomunikáciách
 • skúsenosti s prípravou projektovej dokumentácie – napr. Project Brief, Project Charter, business case, záverečná správa 
 • prehľad v IT architektúre
 • znalosť release manažmentu a riadeného releasovania zmien IS
 • skúsenosti s plánovaním a riadením testov – Test manažment
 • skúsenosť s riadením defektov a fixovania dodávok, prioritizáciou a nasadzovaním fixov
 • znalosť životného cyklu IS od zberu požiadaviek po produkčnú prevádzku
 • skúsenosti s riadením IT prevádzky, plánovanie deploymentu, roll-outu
 • znalosť riadenia incidentov z produkčnej prevádzky – „Incident management
 • výhodou: skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PRINCE2, PMI)
 • veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)