Techlead Java programátor

0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Techlead JAVA programátora s expertnými skúsenosťami a znalosťami implementácie riešení na platforme Liferay na dlhodobý TELCO projekt do Bratislavy.

JAVA Liferay 

Predpokladaná suma plnenia 5800 až 6600€
Miesto plneniaBratislava / Off-site
Termín01.04.2021 – 31.12.2021
Nástup na projekt01.04.2021 – 15.04.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis pozície

 • zastrešenie návrhu a implementácie architektúry a rozvoja zákazníckeho e-portálu postaveného na platforme Liferay 
 • dlhodobá spolupráca na rozvoji funkcionality (portálového) produkčného riešenia v oblasti TELCO
 • spolupráca na návrhu integrácie Liferay platformy na ďalšie systémy
 • návrh riešení, postupov a realizácie vývoja na základe zmenových požiadaviek
 • spolupráca na návrhu a realizácii aktivít pre ďalší rozvoj vylepšení a postupov pre trvalo udržateľný vývoj v rámci e-portálu, tímu a v súlade s Liferay best practices
 • spolupráca na návrhu a realizácii aktivít pre zabezpečenie prevádzky e-portálu na neprodukčných prostrediach
 • starostlivosť o Liferay ako produkt (sledovanie aktualizácií, záplat, doporučení)
 • zodpovedať za vybrané repozitáre so zdrojovým kódom
 • zodpovednosť za dodržiavanie používaných vývojových štandardov a vzorov
 • spolupráca v rámci CI/CD procesu a podpora IS operations tímu pri hľadaní a odstraňovaní prevádzkových problémov
 • vedenie a podpora developerov v tíme
 • účasť na diskusiách a podielanie sa na zásadných technických rozhodnutiach za e-portal tech lead, úzko spolupracovať z Java BE tímom
 • poskytovanie podpory a komunikácia s kolegami z iných tímov a oddelení (napr. IT- BE development, IT dizajn, biznis – content management)
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • následne po zlepšení COVID-19 pandemickej situácie je možná úprava setup-u na kombináciu ON-SITE (Bratislava) / OFF-SITE v rozsahu danom dohodou a stavom projektu

Požiadavky
 • min. 5-ročná (aktívna) skúsenosť s objektovo orientovaným programovaním v JAVA-e (Java EE/Spring/OSGi )
 • in. 3-ročná (aktívna) projektová skúsenosť ako Liferay (JAVA) developer
 • expertné znalosti a skúsenosti s vývojom na Liferay 7.x produkte
 • skúsenosti s Java/J2EE, JavaScript, XML
 • praktické projektové skúsenosti s export/import dát Oracle alebo PostgreSQL
 • skúsenosti s Linux/Unix, Docker
 • skúsenosti s dátovym modelovaním v rámci RDBMS
 • znalosť konceptov a prístupu k CI/CD procesom a nástrojom (NPM/gulp, Gradle, Maven, Jenkins)
 • znalosť JAVA Aplikačných Serverov (Tomcat 7,8 / JBoss / WebSphere / Weblogic…)
 • znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/…
 • znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/…
 • záujem o dlhodobú spoluprácu
 • systematický prístup k riešeniu technických problémov
 • schopnosť písať dokumentaciu a prezentovať technické riešenia
 • schopnosť posúdiť dopady a závažnosť technických/organizačných rozhodnutí
 • skúsenosť s tech leadovaním menšieho tímu
 • organizačné, koordinačné a komunikačné schopnosti
 • samostatné a tvorivé myslenie

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)