Test manažér

0

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme Test manažéra na zaujímavý projekt v bankovom sektore v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:16.10.2020 – 16.10.2020
Nástup na projekt:02.11.2020, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:

 • príprava testovacej stratégie, test plánu, test approach
 • príprava návrhu efektívnych testovacích postupov, rozsahu testov, potrebných kapacít, podľa analýzy dodávaného riešenia počítačového programu (softvéru)
 • koordinácia projektového testovacieho tímu systémových integračných testov, užívateľských akceptačných testov i záťažových testov
 • evidencia, riadenie a participácia pri vytváraní testovacích scenárov
 • definovanie testovacích dát a koordinácia jednotlivých aktivít na testovacom prostredí (plánované výpadky, nasadenia opravných verzií a pod.)
 • riadenie chýb v nástroji na evidenciu chýb, posudzovanie a schvaľovanie defektov, eskalácia problémov
 • priebežná kontrola a vyhodnocovanie kvality testovania, dodržiavanie projektového a testovacieho plánu a návrh riešenia zistených nedostatkov
 • spolupráca s projektovým manažérom Objednávateľa, vývojármi, analytikmi a inými externými či internými zložkami Objednávateľa
 • spolupráca s test manažérom a testermi dodávateľov Objednávateľa  podľa pokynov Objednávateľa
 • koordinácia testovania dodávok opravných verzií počítačového programu
 • zabezpečenie vykonania regresného testu  pred spustením produkčnej prevádzky (PROD)
 • pravidelný report výsledkov testovania – nastavenie denného reportu v Jira, príprava týždenného reportu a záverečného reportu po odovzdaní riešenia do produkčnej prevádzky
 • pravidelný reporting konkrétnej, Objednávateľom poverenej, Oprávnenej osobe Objednávateľa, priebežné ukladanie materiálov, výsledkov testov, reportov na zdieľaný adresár podľa určenia Objednávateľa
 • práca v režime 80% Off-site (4-krát týždenne Off-site, 1-krát týždenne On-site)

Požiadavky:

 • prax minimálne 3 roky v oblasti testovania 
 • skúsenosti s koordináciou testovacieho tímu
 • znalosť metodiky a celého procesu testovania 
 • skúsenosti s prípravou dát, prostredí
 • skúsenosti s tvorbou testovacích plánov, scenárov
 • výborná znalosť JIRA 
 • znalosť MS Excel, SQL
 • znalosť typov testov (manuálne, automatizované, integračné, funkčné, akceptačné, záťažové)
 • základné znalosti projektového manažmentu
 • schopnosť identifikácie problému a určenie riešenia
 • logické, analytické a koncepčné myslenie
 • komunikačné a organizačné zručnosti
 • dôslednosť, vytrvalosť a odolnosť voči stresu
 • samostatnosť a zodpovednosť

Titans Freelancers Odpovedať na ponuku

Ďalšie ponuky nájdete tu

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)