Očkovanie treťou dávkou vakcíny voči ochoreniu COVID-19 sa rozbieha aj na Slovensku.

Ľudia, ktorí budú patriť medzi prvé priorizované skupiny, budú na možnosť zaočkovania upozornení SMS správou. Aktívne sa teda hlásiť nemusia. O podrobnostiach procesu registrácie bude Ministertvo zdravotníctva informovať po internom nastavení procesov.

Sprístupnením tretej dávky očkovacej látky rezort reaguje na súčasný nepriaznivý vývoj epidemickej situácie.

Podmienky pre vykonanie aplikácie tretej dávky mRNA vakcíny:

  • plne zaočkovanej osobe môže byť aplikovaná tretia dávka mRNA vakcíny najskôr po 8 mesiacoch od 2. drávky,
  • aplikáciu tretej dávky mRNA vakcíny možno podať plne zaočkovanej osobe ktoroukoľvek vakcínou (vektorová, mRNA) proti ochoreniu COVID-19.

Odporúčané poradenie skupín:

  • zdravotnícki pracovníci,
  • imunosuprimovaní / kompromitovaní pacienti (napr. pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a pod.),
  • klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb,
  • učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení,
  • pacienti vo veku 60 a viac rokov,
  • všeobecná populácia nad 18 rokov.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva, vlasné

Prečítajte si aj

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.