Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výuka na diaľku prinútila učiteľov hľadať alternatívne spôsoby, ako žiakov zaujať. Technologická spoločnosť 3M, ktorá vedu aplikuje v každodennom živote, prišla preto učiteľom na pomoc a zapojila do popularizácie vedy svoj tím špičkových vývojových inžinierov. Výsledkom je séria videí Science at Home, alebo Veda na doma, z ktorej pokusy zvládne každý školák aj doma v kuchyni alebo vo svojej detskej izbe. Hravou formou si tak osvojí poznatky z chémie, či fyziky, alebo sa aj naučí niečo nové.

Na Slovensku sa na stredných školách opäť vyučuje na diaľku, čo je pre všetkých, žiakov, učiteľov, ale aj rodičov, veľká výzva aj napriek tomu, že to majú „natrénované“ z minulého školského roku. Medzinárodný prieskum spoločnosti Avast prezradil, že viac ako polovica slovenských rodičov bola s dištančnou výučbou svojich detí spokojná, a naopak pätina opýtaných mala opačný názor. Najviac spokojní s dištančnou výučbou boli rodičia žiakov v Austrálii a USA. Technologická spoločnosť 3M si je vedomá ťažkostí, ktorým aktuálne čelia školy a aj rodiny žiakov. Vytvorila preto vlastný online program Science at Home, alebo Veda na doma, ktorý je dostupný aj v slovenčine.

Učitelia prírodovedných predmetov prichádzajú počas dištančnej výučby o jeden zo svojich najcennejších tromfov, ako zaujať žiakov a vysvetliť im princípy fungovania sveta, a to laboratórne práce. Takéto experimenty totižto zvyčajne nadchnú aj tých, ktorí sú inak voči prírodným vedám skôr zdržanliví. Technologická spoločnosť 3M dlhodobo poukazuje na to, že veda je všade okolo nás. Vo svojom programe preto využíva arzenál kuchynských, domácich, ale aj  športových nástrojov a surovín, materiálov.

„Moje prvé pokusy prebiehali tiež doma, v kuchyni, keď sme spolu s mojím bratom experimentovali s rôznymi prísadami. Obaja sme sa neskôr stali inžiniermi,“ hovorí Jayshree Set, ktorá už 27 rokov pracuje ako chemička v 3M a zároveň sa snaží o popularizáciu vedy medzi mladými. Pre deti, ktorým sa celá škola zmenšila do obrazovky počítača, si Jayshree pripravila jednoduchý experiment, v ktorom pomocou jedlej sódy a octu nafúkne balónik. Ilustruje tak chemickú reakciu zásaditej a kyslej látky, respektíve to, že keď sa zmieša kyselina octová s hydrogenuhličitanom sodným, ich reakciou vznikne oxid uhličitý. Pohyb častíc v kvapalinách je zase vysvetlený na jednoduchom pokuse s pohárom teplej a studenej vody a potravinárskeho farbiva. Týmto videom o difúzii zase sprevádza Miss America 2020 Camille Schrier, ktorá vyštudovala biochémiu a systémovú biológiu.

Vo videách vystupujú vedci, inžinieri alebo špeciálni hostia 3M, ktorí vykonávajú pokusy zodpovedajúce Next Generation Science Standards (NGSS). Tieto štandardy využívajú mnohé štáty v USA na hodnotenie výučby prírodovedných predmetov. Všetky pokusy v rámci programu Science at Home vznikli v spolupráci s múzeom Bakken a časopisom Scientific American.

Praktická výučba rozvíja kreativitu, posilňuje kritické myslenie, a to je priaznivé pre vývoj dieťaťa,“ hovorí pedagóg a autor odborných publikácií Michael Bonner, a dodáva: „Covid-19 nás prinútil byť kreatívnymi v tom, ako si poradiť s problémami spôsobenými globálnou pandémiou. Videá z programu Science at Home predstavujú nielen dostupné možnosti učenia pre študentov, ale slúžia aj ako ďalšie vzdelávacie pomôcky pre učiteľov a rodičov.“

Spoločnosť 3M prostredníctvom on-line programu Science at Home pomáha nielen učiteľom a študentom, ale aj rodičom po celom svete.

 

Značky: