Aliter Technologies súčasťou svetového boja proti kyberterorizmu