V laboratóriu spoločnosti Antik Telecom začali pred niekoľkými mesiacmi technické testy pokročilej technológie na zvýšenie rýchlosti bežného internetu až na 10 násobok. Konkrétne ide o rýchlosť 10 gigabit/s.

Zaznamenané výsledky zatiaľ ukazujú sľubné možnosti nasadenia zariadení s extrémne vysokou rýchlosťou aj domácností na Slovensku. Na test použili simuláciu bežnej časti optickej telekomunikačnej siete a najnovšie vo svete nasadzované zariadenia technológie XG-PON, XGS-PON a ďalšie alternatívy pre domácnosti. V Antiku overili aj možnosti tzv. spätnej kompatibility, aby napríklad na rovnakej sieti mohli fungovať bežné technológie pasívneho optického internetu – GPON spolu s novou generáciou s niekoľkonásobnou rýchlosťou. Dosiahnuteľné rýchlosti modelovanej štandardnej domácnosti dosahujú predbežne v testoch násobky dnes dostupného gigabitového pripojenia.

Po definitívnom ukončení testov plánuje Antik výsledky zužitkovať na nasadenie v komerčnej prevádzke. Celkové výsledky bude operátor prezentovať v krátkom čase na tlačovej konferencii. Budeme tam.

Už dnes je jasné, že ďalším vylepšovaním technológie sa bude môcť ísť ešte vyššie. Takto vysoké rýchlosti sú prakticky využiteľné napríklad na výrazné zlepšenie kvality bezdrôtových sietí v domácnosti a v spojení s najnovšími protokolmi dokážu preniesť dáta až rýchlosťou 6 gigabit/s.

Európska komisia pri definícii aktuálnych broadbandových cieľov hovorí o zabezpečení gigabitového prístupu pre jednotlivých používateľov napríklad v administratívnych budovách, kde mohla byť doteraz technológia „pomalého“ GPON úzkym hrdlom.

CEO Antik Telecom Igor Kolla k tomu hovorí: „Máme šancu umiestniť Slovensko medzi najvyspelejšie ekonomiky sveta ako sú Južná Kórea, Japonsko, Čína, Singapur či Spojené štáty americké, ktoré už služby ultra rýchleho internetu 10G poskytujú niekoľko rokov.

Antik použil na testovanie výrobky viacerých značiek a spôsobov použitia, aby si overil aké možnosti súčasná technológia prístupu k internetu umožňuje, okrem iného v kategórii zariadení pre domácnosti s podporou najnovších protokolov asymetrického XG-PON a symetrického XGS-PON desať gigabitového prenosu dát. To bolo veľmi dôležité na rozhodnutie, do akej miery je novými zariadeniami možné naplniť aj v tomto bode dlhodobú stratégiu spoločnosti poskytnúť najrýchlejšie možné služby za nezmenené mesačné poplatky.

Antik Telecom v súčasnosti poskytuje za cenu 17,92 eur mesačne internet s rýchlosťou 1000/1000 Mbps bez viazanosti.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.