Aplikácia Google Keep dostáva tmavý režim. Zatiaľ nie je dostupný pre každého