Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nová aplikácia VRP 2 k 17. októbru tohto roka definitívne nahradí doterajšiu aplikáciu Pokladnica.  V Google play nebude pre nových používateľov dostupná od 1. októbra tohto roka. Finančná správa preto odporúča podnikateľom, aby začali používať VRP 2 čo najskôr. Nová aplikácia disponuje všetkými dôležitými funkciami ako jej predchodkyňa a finančná správa neustále pracuje na ďalších vylepšeniach.

Finančná správa spustila novú bezplatnú aplikáciu pre evidenciu tržieb VRP 2 od 1. júla tohto roka. Už budúci mesiac definitívne nahradí doterajšiu aplikáciu Pokladnica. V Google play nebude k dispozícii pre nových užívateľov od 1. októbra 2022, úplne odstavená z prevádzky bude k 17. októbru 2022.  Aj z tohto dôvodu finančná správa odporúča podnikateľom, aby čo najskôr začali využívať novú aplikáciu VRP 2.

Nemusia sa pritom obávať straty komfortu. Finančná správa už viac ako dva mesiace neustále pracuje na vylepšeniach VRP 2 a zapracováva pripomienky verejnosti. Pridala napríklad možnosť ručného párovania mobilnej tlačiarne (Android verzia), podporu pre tmavý režim, zmenil sa spôsob párovania zariadenia biometriou a PIN kódom, upravilo sa pridanie položky pri vrátení tovaru a oprave pri nulovej sadzbe DPH. Pribudli aj grafické vylepšenia, či nové podporované mobilné tlačiarne alebo tlač do 58 a 80 mm PDF formátu. Počas  septembra plánuje finančná správa pridať priamu podporu pre ďalšie mobilné tlačiarne. V tejto súvislosti finančná správa odporúča, aby podnikatelia používali zariadenia s verziou Android 5 a vyššie a vhodné je, aby si skontrolovali aj  funkčnosť tlačového riešenia. Ďalej odporúčame podnikateľom používať tlačiarne priamo podporované VRP 2, ktorých funkčnosť finančná spáva garantuje. V  prípade použitia inej tlačiarne si môžu predajcovia, distribútori, alebo servisní technici tlačového riešenia účtovať servisné poplatky, čo však finančná správa nevie ovplyvniť.

V súvislosti s prihlasovaním do novej aplikácie VRP 2 finančná správa tiež upozorňuje na  prípadnú stratu alebo zabudnutie hesla, nakoľko neexistuje možnosť obnovy. Len v takýchto prípadoch  musí podnikateľ požiadať finančnú správu o pridelenie nového kódu pokladnice prostredníctvom formuláru „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Podnikatelia podávajú žiadosť cez Portál finančnej správy (PFS).

Finančná správa dlhodobo pracuje na tom, aby informačné systémy vlastnila, čo jej do budúcnosti umožňuje uskutočňovať transparentné súťaže, ktoré zabezpečia efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov oproti minulosti. Nová aplikácia VRP 2 je vo vlastníctve štátu  a preto jej prevádzkovanie a rozvoj do budúcnosti nie sú závislé od externých dodávateľov ako tomu bolo v prípade aplikácie Pokladnica. Vďaka tomu sú prevádzka a rozvoj mnohonásobne lacnejšie. Okrem toho výhodou pre štát a daňových poplatníkov je, že finančná správa dokáže uskutočňovať potrebné úpravy VRP 2 internými kapacitami bez toho, aby za to platila dodávateľovi a dokáže rýchlejšie reagovať na podnety verejnosti na vylepšenie.

V snahe pomôcť klientom zorientovať sa v novej aplikácii pripravila finančná správa aj špecializovanú podstránku na svojom portáli, kde sú prehľadne na jednom mieste všetky dôležité informácie. Nápomocné je aj call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222, kde konzultanti ochotne poradia a zodpovedajú prípadné otázky. Začiatkom budúceho týždňa finančná správa zverejní aj aktualizovanú užívateľskú príručku ako aj nové infomateriály.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Značky: