Magická skratka VPN bude v Číne niečo sci-fi.

Nie je tajomstvom, že čínsky režim výrazne obmedzuje slobodu prístupu k informáciám. Ďalším krokom, o ktorom sa diskutovalo už dávnejšie, je zakázanie VPN protokolov. Používatelia by sa nemali môcť pripojiť k tomuto protokolu, aby dokázali ochráni svoju identitu voči úradom v krajine.

Otázkou bolo, ako to spraviť plošne. Podľa najnovšej správy „plošne“ znamená, ísť po krku poskytovateľom VPN pripojenia. Odstaviť pripojenie na čínskom firewalle nie je riešenie, pretože z princípu sa nikto na vládne servery nepripája. To je prirodzené.

Čínska vláda blokuje stránky, ktoré považuje z hľadiska režimu nevhodné. Nejde len o stránky zahraničných denníkov alebo akékoľvek iné stránky nehodiace sa pre režim.

Ide aj o sociálne siete, napríklad Facebook a Twitter, pretože tie nemá pod kontrolou. Služba GreenVPN oznámila, že od 1. júla 2017 vzhľadom na príkaz regulačných orgánov, nebude VPN službu poskytovať. Používateľom, ktorí mali predplatné, vrátia alikvotnú čiastku.

Podľa správy na serveri Bloomberg, nebude GreenVPN jedinou službou s týmto osudom. Koniec prevádzky by sa mal týkať aj služby SuperVPN.

Zdroj: CNET

Značky: