IT Asociácia Slovenska chce aktívne vstupovať do odbornej diskusie k hodnoteniu informatizačných projektov zahrnutých v iniciatíve Red Flags, dohodla sa na tom na pracovnom stretnutí so zástupcami Slovensko.Digital. 

IT Asociácia Slovenska (ITAS) v uplynulých dňoch iniciovala spoločné pracovné stretnutie vedenia ITAS, zástupcov časti firiem združených v ITAS a predstaviteľov združenia Slovenska.Digital. Hlavnou témou stretnutia bolo predstavenie hodnotiacej metodiky, ktorú Slovensko.Digital aplikuje pri jednotlivých informatizačných projektoch zahrnutých v hodnotení Red Flags. Zástupcovia Slovensko.Digital predstaviteľom a členom ITAS priblížili ciele, ktoré chcú prostredníctvom tejto iniciatívy dosiahnuť a ozrejmili hodnotiace kritériá projektov v ďalších fázach ich životného cyklu.

Emil Fitoš, prezident ITAS

„Všetkým nám záleží na tom, aby informatizácia verejnej správy prebiehala efektívne, a preto iniciatívu Red Flags v IT asociácii považujeme za legitímnu aktivitu Slovensko.Digital. Nebránime sa tomu, aby boli projekty informatizácie verejnej správy hodnotené prostredníctvom verejnej diskusie, zároveň sme však presvedčení, že nedostatočne kvalifikované hodnotenie bez potrebného odborného zázemia a skúseností z nastavovania a riadenia projektov s takýmito parametrami môže vniesť do prípravy a realizácie informatizačných projektov zmätok a následné spomalenie procesov informatizácie,“ uviedol prezident ITAS Emil Fitoš. IT Asociácia je presvedčená, že odborný dialóg zainteresovaných IT firiem a združenia Slovensko.Digital by mal prebiehať ešte pred zverejnením hodnotení.

Podľa E. Fitoša je dôležité, aby metodika hodnotenia projektov zohľadňovala viacero kľúčových odborných faktorov a bez ohľadu na to, či je projekt v rámci Red Flags hodnotený pozitívne alebo negatívne, treba ho riadiť profesionálne. „Platí to dvojnásobne v prípade, ak hodnotenie Red Flags poukáže na relevantné riziká pri konkrétnom projekte,“ dodal E. Fitoš, „iba tak predídeme potenciálnej hrozbe, že iniciatíva Red Flags spôsobí zmätok a zbytočné nedorozumenia v očiach verejnosti, médií, alebo tej časti odbornej verejnosti z radov IT komunity, ktorá nemala možnosť podieľať sa na veľkých IT projektoch tohto typu.“

Prezident ITAS je tiež presvedčený, že dostatok IT profesionálov, ktorí takýmto náročným projektom rozumejú a dokážu ich riadiť na adekvátnej úrovni, môže ponúknuť práve IT Asociácia Slovenska. „Som rád, že Slovensko.Digital s našou asociáciou a členskými firmami túto diskusiu začalo a pevne verím, že v nej budeme konštruktívne pokračovať. Jej prvým výsledkom je naša vzájomná dohoda, že ITAS bude v hodnotení Red Flags figurovať ako sprostredkovateľ odborných názorov členov ITAS, pričom všetky tieto názory – aj tie, ktoré sa nebudú stotožňovať s hodnotením Red Flags – bude ITAS aktívne komunikovať aj na verejne dostupnej platforme Slovensko.Digital,“ uzavrel E. Fitoš.

Stanovisko Slovensko.Digital

Slovensko.Digital privítalo záujem IT Asociácie Slovenska a jej členských firiem o projekt Red Flags, ktorým široká odborná IT komunita hodnotí kvalitu štátnych IT projektov. Podľa zástupcov občianskeho združenia sú dodávateľské IT firmy jednou z dôležitých strán, ktorá by mala vykonať zmeny, aby sa neopakovali problémy z minulosti.
Štát investuje do informatizácie svojich služieb pre občanov stovky miliónov eur ročne. Už dnes sú známe nové IT projekty za viac ako 500 miliónov eur. Výsledky predošlých investícií však nie sú vždy pozitívne prijímané a okolo štátnych IT projektov sa množia problémy. Odborníci zo Slovensko.Digital sa preto rozhodli hodnotiť kvalitu nových zámerov cez svoju metodikou Red Flags a upozorňovať na riziká, ktoré treba riešiť.
Slovensko.Digital po spustení hodnotenia zaznamenalo záujem o projekt z viacerých strán. Jednou z nich bol sektor IT firiem, ktoré sa na projektoch informatizácie podieľajú. Po pracovnom stretnutí so zástupcami IT Asociácie Slovenska, Ján Hargaš z občianskeho združenia Slovensko.Digital uviedol: “Vítame záujem IT Asociácie Slovenska o hodnotenia Red Flags. IT dodávatelia majú určite veľa poučení a priamych skúseností z minulosti, aj z vlastných projektov, ktoré dodávali. Z toho sa treba poučiť, zmeniť prístup do budúcnosti a tlačiť na vyššiu kvalitu štátnych IT projektov”.
“Hodnotenia projektov pomocou Red Flags vznikajú na základe otvorenej a transparentnej diskusie odborníkov zo širokej IT komunity s bohatými skúsenosťami. Pri dohľade nad kvalitou projektu pomáha aj naša poradná komisia. Každý odborný názor v diskusii vítame” doplnil Hargaš.
Aj na základe kritických hodnotení cez Red Flags boli nedávno niektoré eurofondové IT projekty vrátené na prepracovanie. “Treba pripomenúť, že cieľom informatizácie určite nie je vyčerpať eurofondy. Cieľom je prinášať úžitok pre občanov a na to potrebujeme kvalitne pripravené IT projekty. Ak nájdeme v projektoch relevantné riziká, budeme na ne upozorňovať a ak budú na základe Red Flags niektoré z nich zastavené, nevnímame to ako zmätok alebo spomalenie procesu informatizácie. Aj dnes sa ukazuje, že za nekvalitné projekty platíme vysokú daň. Európska únia pri pochybeniach tlačí na korekcie a verejnosť nie je spokojná s kvalitou štátnych služieb. To by sa do budúcnosti už nemalo opakovať a IT dodávatelia v tom majú svoj diel zodpovednosti a možnosť prispieť k zmene” doplnil Hargaš.
Výsledkom stretnutia ITAS a Slovensko.Digital bolo aj objasnenie foriem prispievania IT firiem do odbornej diskusie k štátnym IT projektom.
Projekt Red Flags vznikol s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Značky: