Bosch Mobility: Softvér zmení spôsob konštruovania automobilov