Česko aj Slovensko mieri v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov k vyšším cieľom. Nevyhnutný je však rozvoj inteligentných sietí