Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Okrem sieťových čipov sú medzi novinkami aj supervýkonné smerovače radu 8000, zásuvné optické moduly a úplne nové obchodné modely, umožňujúce predaj samostatných čipov alebo celých boxov nezávisle od softvéru

Spoločnosť Cisco predstavila ďalšie podrobnosti svojej technologickej stratégie budovania nového internetu – takého, ktorý prekoná výkonnostné, ekonomické a energetické obmedzenia dnešnej infraštruktúry a umožní ďalšie digitálne inovácie. Dlhodobá stratégia spoločnosti Cisco, ktorá má zmeniť podobu internetu na niekoľko ďalších desaťročí, už prináša prevratné technické novinky. Tie umožnia vývojárom na celom svete tvoriť aplikácie a služby, ktoré sa ešte len začínajú rysovať v ich predstavách.

Spoločnosť Cisco predstavila niekoľko inovácií vrátane Cisco Silicon One, prvej kremíkovej sieťovej architektúry svojho druhu. Medzi novinkami je aj dosiaľ najvýkonnejší rad smerovačov Cisco 8000 určených pre sieťových operátorov, ktorý je založený na novej architektúre. Cisco ďalej oznámilo nové možnosti obstarania svojich produktov, ktoré zákazníkom umožnia využívať jeho technológie prostredníctvom dezagregovaných obchodných modelov.

Inovácie si vyžadujú sústredené investície, správny tím a kultúru, ktorá podporuje predstavivosť,“ hovorí Chuck Robbins, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Cisco. „Našim cieľom je transformovať celé odvetvie a budovať nový internet pre éru 5G sietí. Naše najnovšie riešenia v oblasti kremíkových čipov, optiky a softvéru sú výsledkom vytrvalej práce na inováciách, ktorými chceme prispievať k úspechu našich zákazníkov a pomáhať im vytvárať prevratné produkty a služby pre ich zákazníkov a koncových používateľov na najbližšie desiatky rokov.“

Stavebné kamene internetu budúcnosti

V budúcom desaťročí budú digitálne skúsenosti vznikať pomocou pokročilých technológií – virtuálnej a rozšírenej reality, streamovania videa v rozlíšení 16K, umelej inteligencie, 5G, 10G, kvantových počítačov, adaptívnej a prediktívnej kybernetickej bezpečnosti, inteligentného IoT a ďalších, ktoré dosiaľ neboli vynájdené. Tieto budúce generácie aplikácií povedú k nárastu zložitosti, presahujúcemu schopnosti dnešnej internetovej infraštruktúry.

Spoločnosť Cisco v uplynulých piatich rokoch pracovala na technologickej stratégii, ktorej cieľom je vybudovať internet, aký budú jej zákazníci potrebovať na svoj obchodný úspech v pokročilom digitálnom svete. Stratégia sa usiluje o riešenie najzávažnejších problémov, ktoré vzniknú v dôsledku neudržateľne rastúcich nárokov digitálnej transformácie na dnešnú infraštruktúru. Výsledkom stratégie bude internetová infraštruktúra novej generácie, ktorá bude založená na novej kremíkovej architektúre spoločnosti Cisco a jej novej generácii optiky. Stratégia spoločnosti Cisco zmení ekonomické faktory budovania internetu pre potreby budúcich digitálnych aplikácií a umožní zákazníkom podnikať s jednoduchšími a nákladovo efektívnejšími sieťami.

Stratégia spoločnosti Cisco je založená na vývoji a investíciách v troch kľúčových oblastiach: kremíkové čipy, optika a softvér.

Posúvanie hraníc inovácií na novú úroveň, zďaleka prevyšujúcu dnešné možnosti, je pre budúcnosť nevyhnutné. Veríme, že kremíkové čipy, optika a softvér predstavujú kľúčové technologické prvky, ktoré tomu pomôžu,“ hovorí David Goeckeler, výkonný viceprezident a generálny riaditeľ divízie sietí a bezpečnosti spoločnosti Cisco. „Technologická stratégia spoločnosti Cisco nie je otázka budúcej generácie jednej rodiny produktov. Ostatných niekoľko rokov sme sa venovali investíciám do celej novej kategórie nezávislých technológií, o ktorých sa domnievame, že v budúcnosti splynú. Vo výsledku nám umožnia vyriešiť najzávažnejšie problémy, ktoré by mohli ohroziť ďalšie digitálne inovácie. Touto stratégiou firma realizuje svoj dosiaľ najambicióznejší vývojový projekt.“

Cisco Silicon One – zjednotená a programovateľná kremíková architektúra

Nová architektúra Cisco Silicon One sa do budúcna stane základom portfólia smerovačov spoločnosti Cisco. V krátkodobom horizonte ponúkne očakávaný výkon až 25 terabitov za sekundu (Tb/s). Ide o prvý sieťový čip na trhu, ktorý je navrhnutý tak, aby bol univerzálne prispôsobiteľný pre potreby poskytovateľov pripojenia a globálnych cloudových služieb. Architektúra Cisco Silicon One je určená pre pevné i modulárne platformy a dokáže vyhovieť najvyšším nárokom dosiaľ nevídaným spôsobom. Prvý model Cisco Silicon One „Q100“ prekonáva hranicu 10 Tb/s bez akýchkoľvek kompromisov v programovateľnosti, vyrovnávacej pamäti, energetickej úspornosti, škálovateľnosti alebo flexibilite.

Tradične sa v sieti používajú rôzne typy čipov s rôznymi schopnosťami, a to i v jednom zariadení. Vývoj nových funkcií a ich testovanie preto môžu byť zdĺhavé a nákladné. Jednotné programovateľné čipy umožnia prevádzkovateľom siete výrazne znížiť prevádzkové náklady a skrátiť dobu potrebnú na zavádzanie nových služieb.

Tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťou Cisco a využitie ich nových vysoko výkonných čipov na napĺňanie rýchlostných a kapacitných potrieb sietí budúcej generácie,“ hovorí Amin Vahdat, viceprezident pre systémovú infraštruktúru spoločnosti Google Cloud.

Supervýkonná platforma Cisco 8000

Nový rad smerovačov Cisco 8000 je prvou platformou postavenou na architektúre Silicon One Q100. Tá je koncipovaná tak, aby pomáhala poskytovateľom pripojenia a globálnych cloudových služieb znížiť náklady na budovanie a prevádzku rozsiahlych výkonných sietí pre éru 5G, AI a IoT. Kľúčové funkcie a vlastnosti smerovačov radu Cisco 8000:

Optimalizované pre rýchlosti 400 Gb/S a vyššie, od 10,8 Tb/s v jednej rackovej jednotke. Založené na zdokonalenom sieťovom operačnom systéme Cisco IOS XR7 a koncipované pre zjednodušenie prevádzky a zníženie prevádzkových nákladov. Vyššia bezpečnosť vďaka integrovanej trust technológii overujúcej dôveryhodnosť kritickej infraštruktúry v reálnom čase. Poskytovatelia služieb získavajú vyššiu kapacitu a programovateľnosť pre rýchlosti v ráde Tb/s i v sieťových lokalitách značne obmedzených z hľadiska kapacity a výkonu.

Prvé implementácie u zákazníkov a testy

Spoločnosť Cisco spolupracuje so skupinou progresívnych zákazníkov na implementácii a testovaní prepínačov radu Cisco 8000. Prvým zákazníkom, ktorý novú technológiu zaviedol, je STC, popredný telekomunikačný operátor na Blízkom východe a v severnej Afrike. Technológiu globálne testujú okrem iných aj spoločnosti Comcast alebo NTTCom.

Optika pre siete 400G a rýchlejšie

Budovanie nového internetu, ktorý umožní budúce digitálne inovácie, bude závisieť na ďalších pokrokoch vo vývoji kremíkových a optických technológií. Spoločnosť Cisco nemá v odbore konkurenciu z hľadiska rozsahu duševného vlastníctva v oboch oblastiach zároveň.

So zvyšovaním rýchlosti portov zo 100G na 400G a viac pripadá na optiku stále väčší podiel nákladov na budovanie a prevádzku internetovej infraštruktúry. Spoločnosť Cisco priebežne investuje, aby uistila zákazníkov, že so zvyšovaním rýchlosti portov smerovačov s prepínačov bude k dispozícii optika, ktorá bude spĺňať najprísnejšie nároky na spoľahlivosť a kvalitu.

Prostredníctvom svojho kvalifikačného programu bude spoločnosť Cisco testovať svoju optiku, aby bezvýhradne spĺňala odborové štandardy a fungovala so zariadeniami Cisco i so zariadeniami iných výrobcov. Vďaka tomuto programu môžu zákazníci využiť optiku spoločnosti Cisco aj v prostrediach so zariadeniami iných značiek a spoľahnúť sa na to, že bude spĺňať štandardy spoľahlivosti a kvality, aké sú zvyknutí od produktov Cisco očakávať.

Okrem toho pokroky vo vývoji kremíkových čipov a kremíkovej fotoniky vedú k tomu, že funkcie, ktoré predtým zaisťovali samostatné zariadenia, budú k dispozícii ako zásuvné moduly. Tento posun má značný prínos pre sieťových operátorov z hľadiska zjednodušenia prevádzky. Spoločnosť Cisco investuje do technológií kremíkovej fotoniky s cieľom dosiahnuť zmenu architektúry sietí dátových centier a poskytovateľov komunikačných služieb a znížiť tak náklady a energetickú náročnosť a zjednodušiť ich prevádzku.

Flexibilné obchodné modely

Spoločnosť Cisco okrem toho predstavila aj plán ponúkať flexibilné obchodné modely, a to najskôr pri svojom portfóliu optických riešení a následne pri softvéri Cisco IOS XR7 a po novom aj zahrnutím architektúry Cisco Silicon One. Nový model je vysoko prispôsobivý a ponúka zákazníkom pri budovaní sietí výber z jednotlivých hardvérových komponentov, infraštruktúrnych prvkov alebo i celých integrovaných systémov. Reaguje tak na meniaci sa prístup operátorov, ktorí pri budovaní svojich sietí volia buď samostatné alebo agregované technologické prvky a zavádza nový ekonomický model internetu s vysokou obchodnou hodnotou.

Značky: