Cloud sa stáva dominantným, potvrdzujú to aj hospodárske výsledky a výhľad, zverejnený spoločnosťou SAP