Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prieskum spoločnosti Oracle ukazuje, že cloud sa stále menej vníma ako bezpečnostné riziko.

Viac než 90 % organizácií uvádza, že im cloudové technológie pomáhajú v rýchlejšom zavádzaní inovácií.

Štúdia, ktorú na objednávku spoločnosti Oracle uskutočnila divízia Connect spoločnosti IDG, došla k záveru, že vo viac než polovici podnikov (51 %) bude cloud do dvoch rokov nasadený a používaný vo vyspelej podobe. Vnímanie rizík cloudu aj ďalšie otázky spojené s prechodom na túto technológiu sa postupne mení.

Ako prekážka pre nasadenie cloudu sa tradične uvádzala bezpečnosť, v prípade hybridného cloudu táto obava mizne a do popredia sa dostávajú skôr otázky týkajúce sa správy viacerých architektúr IT a obavy z nedostatočnej kapacity siete. V prípade firiem, ktoré zvažujú infraštruktúru súkromného (privátneho) cloudu, sa zabezpečenie stále považuje za problém s vysokou prioritou.

Podľa respondentov je pre úspešné nasadenie privátneho aj hybridného cloudu kľúčová podpora najvyššieho manažmentu firmy. Cloud nie je len záležitosťou IT, ale ovplyvňuje aj širšie fungovanie podniku. V tejto súvislosti vzrastá rola riaditeľa IT (CIO), ktorý má za úlohu riadiť viac technologických architektúr vedľa seba a efektívne komunikovať nasadenie cloudu v rámci celej organizácie.

Hlavné závery prieskumu:

  • 92 % respondentov uvádza, že cloud umožňuje rýchlejšiu inováciu; podľa 73 % pomáha udržať existujúcich zákazníkov, podľa 76 % získavať nových.
  • Pätina (19 %) respondentov tvrdí, že už cloudové technológie používajú „zrelým“ (maturity) spôsobom, viac než polovica (51 %) predpokladá, že túto úroveň dosiahne do dvoch
  • Pre úspešné nasadenie hybridného cloudu je najdôležitejšia podpora kľúčových ľudí s rozhodovacími právomocami (29 %), nasleduje cenová efektivita (25 %) a dostatočne tesná spolupráca s dodávateľom (22 %).
  • Ako hlavné prekážky pre prijatie modelu hybridného cloudu sa uvádza nutnosť spravovať vedľa seba viac architektúr IT (60 %), otázky kapacity siete (šírky pásma, 57 %) a vzťahy s dodávateľmi IT (52 %).

„S tým, ako sa cloudové riešenia posúvajú do fázy zrelosti, sa organizácie stále menej strachujú o bezpečnosť a dostupnosť dát. Tu sa cloud, naopak, stále viac vníma ako zmena k lepšiemu,“ uvádza Johan Doruiter, senior viceprezident systémovej divízie spoločnosti Oracle pre oblasť EMEA. „Namiesto týchto tradičných výhrad nastupujú obavy spojené s prevádzkou, ako je správa viacerých architektúr IT vedľa seba a otázka dostatočnej šírky pásma. S postupom nasadzovania cloudu je stále dôležitejšie mať konsolidovaný prehľad o celej infraštruktúre a dokázať jednotne riadiť prostredie verejného, súkromného aj hybridného cloudu.“

Ako sa dalo predpokladať, pohľad na zabezpečenie sa líši podľa toho, či podniky nasadzujú súkromné alebo hybridné cloudy,“ dodáva Bob Johnson, viceprezident a hlavný analytik divízie Connect spoločnosti IDG. Kto nasadzuje súkromný cloud, má o bezpečnosť väčšie obavy, v tomto prípade sa do cloudu spravidla presúvajú kritické podnikové úlohy. Organizácie používajúce vedľa seba verejný cloud a on-premise riešenie (t. j. aplikácie na vlastnej infraštruktúre) väčšinou cloud chápu naproti tomu ako možnosť, ako otvoriť infraštruktúru zákazníkom a partnerom, a pripravené v dôsledku toho posilniť aj svoje systémy zabezpečenia.“

Značky: