Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Široká koalícia pätnástich (15) zamestnávateľských združení, obchodných komôr a profesijných asociácií pripravila súbor odporúčaní pod názvom Daňový manifest 2020. Opatrenia, ktoré adresovali podpredsedovi vlády a ministrovi financií, môžu v prípade včasnej implementácie výrazne pomôcť podnikateľskému prostrediu, ktoré sa najmä vplyvom pandémie dostalo do krízovej situácie. Predkladaný Daňový manifest 2020 nemá ambíciu nahradiť komplexnú daňovú reformu. Obsahuje však čiastkové a pomerne rýchlo implementovateľné pro-reformné opatrenia v oblastiach, kde Slovensko v porovnaní s najbližšími susedmi V4 ako aj v širšom porovnaní s EÚ 27 výrazne zaostáva.

Signatári Daňového manifestu 2020 predstavujú významnú časť slovenskej ekonomiky naprieč dôležitými hospodárskymi odvetviami ako je priemyselná výroba, služby, rodinné firmy, technologické spoločnosti, startupy, a pod. Evidujú, že po stabilizácii epidemiologickej a zdravotnej situácie sa pozornosť vlády presúva na ekonomické otázky a sú presvedčení, že správne nastavená daňová politika môže významne napomôcť prekonaniu náročného obdobia ekonomickej krízy.

 1. Návrhy sú rozdelené do 5 hlavných oblastí:
 2. Zásadná daňová podpora inovácií a investícií
 3. Daňová podpora rekapitalizácie firiem
 4. Zreálnenie daňovej amortizácie majetku
 5. Odstránenie daňových prekážok reorganizácie podnikania
 6. Odstránenie komparatívnych nevýhod Slovenska v oblasti DPH

Podľa prezidenta Slovenskej asociácie finančníkov Andreja Révaya „Daňový manifest 2020 obsahuje zhrnutie vybraných opatrení, ktoré by priniesli výrazné zlepšenie slovenského daňového prostredia už v blízkej dobe. Chceme tak podnietiť odbornú diskusiu v oblasti daní, aby sa opatrenia podarilo zakomponovať už v rámci aktuálne prebiehajúcich príprav novelizácií mnohých daňových zákonov.“

Christiana Serugová, predsedníčka Daňového výboru Americkej obchodnej komory v SR (AmCham), dodáva: „Sme si vedomí, že komplexná daňovo – odvodová reforma si vyžaduje vypracovanie dlhodobej koncepcie ekonomiky Slovenska, so stanovením priorít jej smerovania a následného nastavenia parametrov fiškálnej politiky, vrátane daňového systému. Sme toho názoru, že k takémuto postupu bude mať Slovensko príležitosť využiť zdroje z Plánu obnovy EU – Next generation. Daňový manifest navrhuje opatrenia, ktoré môžu slovenskú ekonomiku pomôcť naštartovať.“
Daňový manifest 2020 vznikol ako produkt komparatívnych analýz a dôsledných technických diskusií za intenzívnej účasti podnikateľov. Ako však dodáva Richard Panek, podpredseda Daňového výboru AmCham: „Máme zároveň nachystanú doplňujúcu dokumentáciu, ktorá obsahuje podrobnejšie vysvetlenia všetkých navrhovaných opatrení, porovnania s okolitými krajinami, či odkazy na medzinárodné štúdie a analýzy.“

Daňový manifest podporujú (v abecednom poradí):

 • Americká obchodná komora v SR (AmCham)
 • Asociácia priemyselných zväzov (APZ)
 • Britská obchodná komora v SR (Britcham)
 • Francúzsko-slovenská obchodná komora
 • Holandská obchodná komora v SR
 • Industry Innovation Cluster
 • Klub 500
 • Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
 • Slovak Venture Capital and Private Equity Association (SLOVCA)
 • Slovenská asociácia finančníkov (SAF)
 • Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP)
 • Slovenská aliancia pre inovačnú ekonomiku (SAPIE)
 • Slovenská komora daňových poradcov (SKDP)
 • Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Slovensko-rakúska obchodná komora

Značky: