Deň, keď Sony zavírovala počítače ľudí, nakradla softvér a hrala sa na obeť