Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Írsko a Rumunsko sa stali poslednými krajinami, ktorésa pripojili k sieti DHL Parcel Europe.

DHL tak rozšírila svoju európsku sieť v oblasti balíkovej prepravy so zameraním na medzinárodný e-commerce o ďalšie dve krajiny a to prostredníctvom spolupráce s An Post, štátnym poskytovateľom poštových služieb v Írsku, a súkromnou rumunskou spoločnosťou Urgent Cargus poskytujúcou balíkovú prepravu. V novembri sa k rozširujúcej sieti pripojí aj Chorvátsko a Bulharsko, a to na základe vzniknutého partnerstva s chorvátskou poštovou spoločnosťou Hrvatska Posta a bulharskou zásielkovou spoločnosťou Rapido.

Prebiehajúce rozširovanie siete v spolupráci s miestnymi partnermi v príslušných krajinách je v súlade so stratégiou DHL podporovať rast internetového obchodu a ponúkať zákazníkom najrozsiahlejšiu možnú infraštruktúru. Jasným cieľom je vytvoriť zastúpenie DHL Parcel na všetkých kľúčových európskych e-commerce trhoch do konca roka 2018. „My v DHL veríme v ideu jednotnej Európy a uvedomujeme si, že ľudia chcú byť súčasťou jedného európskeho spoločenstva“, vysvetľuje Andrej Hozlár, výkonný riaditeľ spoločnosti DHL Parcel Slovensko.

“ ‘United Shipping States of Europe’ nie sú len novou logistickou sieťou. Majú prispievať k vytváraniu väčšieho vzájomného porozumenia medzi obyvateľmi Európy.“ V súčasnosti sa za rok v rámci Európy doručí približne šesť miliárd balíčkov nakúpených cez internet, pričom najväčším e-commerce trhom je Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia. A aj keď ide o odvetvie s rastúcou tendenciou, jeho potenciál nie je stále vyčerpaný. Podľa prieskumov Eurostatu, už 55 percent užívateľov internetu v Európe nakupuje on-line, ale iba 32 percent z nich nakupuje mimo svojej krajiny. Rozširovaním svojej siete bude spoločnosť DHL Parcel Europe ponúkať služby spĺňajúce štandardy DHL v 26 krajinách a tým bude ponúkať on-line predajcom výhody plynúce z jednotnej sieťovej infraštruktúry a rozšírenej a štandardizovanej škály služieb na všetkých týchto trhoch.

Prostredníctvom nových partnerských spoluprác sa spoločnosť DHL usiluje cieleným spôsobom podporovať dlhodobý rast internetového obchodu v Chorvátsku, Bulharsku, Írsku a Rumunsku a využívať výsledný potenciál pre medzinárodné obchody. Služba DHL Parcel Connect je dokonca definovaná ako štandardná služba pre medzinárodné B2C doručovanie.

To znamená, že on-line predajcovia sa môžu spoľahnúť v týchto štyroch krajinách na rovnako vysokú kvalitu služieb, na ktorú boli zvyknutí pri DHL Parcel Europe. Napríklad sa skráti doba doručenia a vrátenia zásielky vďaka sobotnému doručovaniu a štandardizovaným procesom. Partneri postupne zavedú nové služby, akými sú služba informovania príjemcov o predpokladanom čase a dátume doručenia ich objednávky, možnosť požiadať o alternatívny dátum a miesto doručenia a takisto služba vrátenia zásielky zákazníkovi ústretovým spôsobom.

Úspešným priradením Veľkej Británie, Španielska, Portugalska a Ruska začiatkom roka 2017 a s najnovším pripojením krajín Chorvátsko, Bulharsko, Írsko a Rumunsko, sieť DHL Parcel Europe bude zahŕňať 26 európskych krajín spolu s domácim trhom v Nemecku, a to len v rámci troch rokov. Do siete patria ešte Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rakúsko, Švédsko, Francúzsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko,
Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko a Slovinsko.

Značky: