Dôchodok vybavíte jednoduchšie, čo o vás poisťovňa vie, si môžete skontrolovať elektronicky