Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Organizácie dnes musia svoje systémy dôsledne chrániť pred všadeprítomnou hrozbou ransomwaru. Našim zákazníkom, ktorí sa v stále väčšej miere spoliehajú na cloudovú platformu Nebula, ponúkame novú službu Connect and Protect, s ktorou môžu sami inštalovať a spravovať dodatočnú ochranu.

Kybernetická kriminalita dnes ohrozuje jednak malé firmy, ale aj veľké organizácie, pričom najväčšiu hrozbu zo všetkých jej foriem predstavuje ransomware. Bohužiaľ platí, že mnohé malé a stredne veľké organizácie nemajú na ochranu svojej IT infraštruktúry dostatok finančných prostriedkov.

Kaviarne, bary, reštaurácie, nezávislé obchody, malé hotely a podobné prevádzky s vysokým počtom zákazníkov, návštevníkov alebo hostí využívajúcich ich WiFi síce môžu zriadiť captive portál, ktorý zaistí, aby sa užívatelia pri prístupe na sieť prihlásili a vyjadrili súhlas s podmienkami použitia, bez monitorovania a regulácie online aktivít však nemajú šancu zistiť, aké stránky užívatelia ich siete navštevujú.

Cenovo dostupné riešenie

Obvyklým postupom v takých prípadoch býva inštalácia bezpečnostného zariadenia, napr. niektorého z našich produktov UTM Flex. Tieto produkty pre zjednotené riadenie ochrany vás budú chrániť pred všetkými typmi hrozieb, pretože monitorujú všetky požiadavky a dáta prechádzajúce vaším pripojením a blokujú prístup na nebezpečné alebo nežiadúce stránky.

Nie všetky menšie firmy si však môžu také bezpečnostné zariadenia dovoliť, pričom niektoré sa môžu domnievať, a to dosť často oprávnene, že ho ani nepotrebujú. Nákup takého zariadenia môže dávať zmysel v prípade organizácie so stovkou či viac zamestnancami, ktorí celý deň využívajú online zdroje. Keď sa ale počet zamestnancov tráviacich väčšinu pracovnej doby online obmedzuje len na pár jedincov a keď sa vaši hostia k sieti prihlasujú len na krátku dobu, ako to býva napríklad v kaviarňach alebo reštauráciách, taká investícia možno nebude úplne najrozumnejšia.

A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sme najnovšiu verziu našej cloudovej platformy Nebula (verziu 13) rozšírili o službu Connect and Protect. Tá užívateľom umožňuje zablokovať prístup k obsahu a na internetové stránky, ktoré môžu byť nebezpečné alebo neskôr spôsobiť problémy.

Rozdiel, ktorý je poznať

Služba Connect and Protect predstavuje skutočný krok vpred, pretože poskytuje ochranu pred najbežnejšími spôsobmi vniknutia ransomwaru a ďalších škodlivých kódov do siete. K takému vniknutiu obvykle dochádza tým, že nič netušiaci užívateľ klikne na emailový odkaz, ktorý ho presmeruje na internetové stránky, z ktorých je do systému užívateľa stiahnutý škodlivý kód. Služba Connect and Protect toto riziko výrazne znižuje, pretože užívateľom znemožňuje prístup na všetky podozrivé alebo zakázané stránky.

Služba sa ponúka na základe rozšírenej licencie s platformou Nebula a za čiastku, ktorá je podstatne nižšia než náklady na zriadenie bezpečnostného zariadenia, poskytuje skutočne kvalitnú ochranu pred hrozbami, ako je ransomware.

Ďalším dôvodom, prečo prichádzame so službou Connect and Protect, je skutočnosť, že v posledných mesiacoch stúpajú počty zákazníkov, ktorí si svoje sieťové zariadenia inštalujú a spravujú sami. Rastúca sebadôvera zákazníkov vo vlastné schopnosti môže vyplývať z toho, že mnohé menšie firmy musia vykonávať konfiguráciu zariadení zamestnancov pracujúcich z domu. Alebo to môže byť proste tak, že vďaka platforme Nebula proces vzdialeného nastavenia a správy zariadení užívatelia zvládnu aj vlastnými silami.

Vítané rozšírenie ponuky spoločnosti Zyxel

Zrejme platia obidva z vyššie uvedených dôvodov. Bez ohľadu na jeho príčiny nás tento vývoj presvedčil, že naši zákazníci pridanie služby, ako je Connect and Protect, do platformy Nebula nepochybne uvítajú. Dopyt po dodatočnej a cenovo dostupnej ochrane a skutočnosť, že zákazníci inštaláciu a správu sieťových zariadení stále častejšie riešia vlastnými silami, pre nás boli pádnym dôvodom zmeniť naše plány v realitu.

Vďaka tomu dnes môžeme s platformou Nebula ponúknuť tiež službu Connect and Protect, ktorá predstavuje vynikajúce riešenie pre menšie firmy požadujúce dodatočnú ochranu pred najzávažnejšími kybernetickými hrozbami dnešných dní.

Značky: