Spotrebitelia sú otvorenejší voči konceptu plne autonómnych áut, no podľa Globálnej štúdie automobilových spotrebiteľských trendov spoločnosti Deloitte na rok 2018 môžu výrobcovia takýchto automobilov naraziť na viaceré prekážky. 

Hoci obavy ešte úplne nevymizli, spotrebitelia majú jasnejší názor na bezpečnosť autonómnych áut. V štúdii na rok 2018 vyjadrilo podstatne menej respondentov názor, že autonómne autá nebudú bezpečné. Myslí si to menej ako polovica (47 %) spotrebiteľov na americkom trhu, čo predstavuje dramatický pokles oproti roku 2017, keď až 74 % respondentov uviedlo, že autonómne autá nie sú bezpečné. Podobná situácia je v Európe. V Nemecku napríklad klesol počet „nedôverujúcich“ respondentov zo 72% na 45%.

 „Celkové prijatie technológie autonómnych vozidiel rapídne narástlo vo veľmi krátkom čase. Autá bez šoférov sú však len vo fáze experimentu a uvedenie tejto technológie na hlavný trh si vyžiada dlhý investičný cyklus kapitálu, pričom odvetvie sa nachádza len na jeho začiatku,“ vysvetlil Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte.

1: Japonsko, 2: Kórejská republika, 3: Belgicko, 4: Spojené kráľovstvo, 5: Spojené štáty americké, 6:India, 7: Nemecko, 8: Kanada, 9: Južná Afrika, 10: Juhovýchodná Ázia 11: Francúzsko, 12: Taliansko, 13: Čína, 14: Brazília, 15: Mexiko

 Pomohla by štátna regulácia

Viac ako polovica opýtaných (54 %) v Nemecku uviedla, že by uprednostnila autonómne vozidlo, ak by pochádzalo od tradičného výrobcu áut, ktorému dôverujú. Ide tak o signifikantný nárast v porovnaní s rokom 2017, kedy takúto odpoveď uviedlo iba 34 % respondentov.

Zaujímavosťou je aj to, že vyššiu dôveru v tradičných producentov má v prípade autonómnych vozidiel generácia Y/Z a so zvyšujúcim sa vekom postupne dôvera postupne klesá. V USA by napríklad autonómne auto od známej značky šoférovalo až 70 % respondentov z generácie Y/Z, 60 % opýtaných z generácie X a 56 % ľudí narodených skôr, ako v roku 1965.

Mnohí spotrebitelia, ktorí úplne nedôverujú odvetviu, by sa spoľahli na štátnu reguláciu. Viac než polovica spotrebiteľov by mala lepší pocit z jazdy v autonómnom vozidle, ak by jednotlivé vlády zaviedli konkrétne štandardy a predpisy.

 Preferencie v oblasti pohonov

Hoci sa spotrebitelia zdajú byť ochotnejší prijať nové technológie vo forme autonómnych áut, mnohí odmietajú možnosti novších spôsobov pohonu a uprednostňujú tradičné motory. Takmer na všetkých skúmaných trhoch nadpolovičná väčšina respondentov stále uprednostňuje buď benzínový, alebo dieselový motor.

 1: Južná Afrika, 2: Spojené štáty americké, 3: Spojené kráľovstvo, 4: Kanada, 5: India, 6: Brazília, 7: Juhovýchodná Ázia, 8: Nemecko, 9: Belgicko, 10: Francúzsko, 11: Mexiko, 12: Kórejská republika, 13: Japonsko, 14: Taliansko, 15: Čína

„V porovnaní s tradičnými spôsobmi pohonu nie je ekonomika elektromobilov v súčasnosti veľmi priaznivá ani pre spotrebiteľov ani pre automobilové spoločnosti. Existujú dva trendy, ktoré by nás mohli posunúť bližšie k prelomovému bodu: zníženie nákladov na batérie a štátna regulácia. Povinné používanie elektrifikovaných pohonov, požiadavka na zvýšené úspory palív a menšie uhlíkové stopy predstavujú pre svetových výrobcov áut smer, ktorým by sa mali uberať,“ sumarizuje Rybár.

Keďže výrobcovia áut začínajú vytvárať partnerstvá pri budovaní infraštruktúry elektrických nabíjacích staníc a vývoji súvisiacich služieb s pridanou hodnotou, ktoré zvyšujú komfort spotrebiteľov, môžu sa elektromobily stať želanou alternatívou.

Výskum spoločnosti Deloitte tiež ukázal, že spotrebitelia nie sú ochotní zaplatiť za autonómne vozidlá oveľa viac ako za tradičné. V krajinách, ako napríklad Nemecko (50 %), USA (38 %) a Japonsko (31 %), spotrebitelia nie sú ochotní zaplatiť vyššiu cenu.

Prieskum priniesol podobné závery v oblasti elektromobilov, kde 42 % nemeckých spotrebiteľov a len niečo viac než tretina Japoncov a Američanov uviedla, že nie je ochotná znášať zvýšené náklady na získanie takejto technológie.

Potreba nových obchodných modelov

Štúdia spoločnosti Deloitte naznačila, že výrobcovia áut, ktorí vyvíjajú technológiu pokročilých áut a prinášajú ju na trh, by mali vytvoriť aj nové obchodné modely, ktoré dokážu udržať primeranú návratnosť investícií. Výrobcovia musia udržať rovnováhu medzi pokračujúcou inováciou a novými obchodnými modelmi, ktoré musia zabezpečiť predaj áut a servis, a zároveň zaujať súčasných spotrebiteľov vylepšenou technológiou, za ktorú budú ochotní v blízkej budúcnosti zaplatiť viac, ako napríklad bezpečnosť, konštatuje ďalej štúdia.

„Ak vezmeme do úvahy viac než 1 miliardu konvenčných vozidiel, ktoré sú na cestách po celom svete a desiatky miliónov, ktoré sa ročne predajú, pri čom ich predpokladaná životnosť je viac než desať rokov, potrvá zlomový prechod na rozšírenejšie autonómne riadenie a elektrifikované motory ešte nejaký čas. Nové obchodné modely budú výrazne ovplyvňovať vnímanie mobility. Dá sa očakávať, že zákazníci začnú stále vo väčšej miere zvažovať vlastníctvo automobilu v porovnaní s inými formami prepravy, napríklad prostredníctvom nových platforiem založených na platbe za konkrétne používanie automobilu, alebo samotnej prepravy (car sharing, e-hailing),“ uzatvára Rybár.

 O Globálnej štúdii automobilových spotrebiteľských trendov

Spoločnosť Deloitte v nedávnom prieskume 2018 Deloitte Global Automotive Consumer Study ako súčasť neustáleho hodnotenia spotrebiteľského správania oslovila viac než 22 000 spotrebiteľov v 17 krajinách sveta s cieľom zistiť ich preferencie v rôznych dôležitých otázkach, ktoré ovplyvňujú automobilový priemysel.

Značky: