Zdravotná poisťovňa Dôvera predstavila zaujímavú službu pre svojich poistencov s využitím umelej inteligencie. Ide o pomocníka pri diagnostike choroby, pričom sa vyhodnocujú zdravotné príznaky. Tie zadáva  samotný používateľ a podľa ich naliehavosti a závažnosti systém odporučí, ako postupovať pri ich riešení. Vždy to ale končí tým, že sa pacient odporučí na objednanie u svojho všeobecného lekára.

Pozrite si ako to funguje

Služba zároveň zobrazí prehľad pravdepodobných diagnóz, ktoré môžu súvisieť s ťažkosťami používateľa a ponúkne aj možnosť telefonickej konzultácie s lekárom. Po ukončení testovacej prevádzky tak získa každý poistenec Dôvery kdekoľvek a kedykoľvek rýchlu a dôveryhodnú radu. Služba bude dostupná na webe Dôvery aj v mobilnej aplikácii.

V našom testovacom prípade sme sa dostali do stavu, že boli diagnostikované vážne problémy.

Slovenskú verziu samodiagnostického nástroja vyskúšalo a preverovalo približne už 70 slovenských lekárov z rôznych lekárskych odborností. Obsahuje viac ako 600 bežných diagnóz a dokáže vyhodnotiť viac ako 1300 príznakov. Unikátnosť aplikácie spočíva v jej schopnosti zdokonaľovať sa prostredníctvom postupného zberu dát od pacientov, ktoré dopĺňa k najčerstvejším medicínskym informáciám.

Výhody:

  • aplikácia ponúka inovatívny komunikačný kanál, atraktívny predovšetkým pre mladších poistencov, ktorí preferujú chatovanie pred inou formou komunikácie
  • na základe dialógu so zvážením reálnych príznakov poskytuje overenú a dôveryhodnú radu kedykoľvek a kdekoľvek
  • šetrí čas potrebný na vyhľadanie informácií na internete, odpovede na otázky spojené so zdravotnými príznakmi získava používateľ okamžite
  • pomôcť môže nielen pri rozhodovaní o potrebe návštevy pohotovosti či urgentu, ale v prípade dlhodobých nešpecifických príznakov môže upozorniť aj na vážne chronické ochorenie
  • dopĺňa komplexnosť poradenstva Dôvery ohľadom zdravia (DôveraLinka24)
  • vďaka rýchlej dostupnosti v mobilnej aplikácii má služba predpoklady stať sa prvou voľbou pri riešení zdravotných príznakov pre všetkých poistencov Dôvery 

Dôvera plánuje svoje služby na báze umelej inteligencie postupne rozširovať a zastrešovať ich bude názov Dôvera Genio

MUDr. Miroslav Halecký: „Službu sme úspešne implementovali a požiadali sme 100-tisíc našich poistencov, aby ju vyskúšali. Toto prvé testovanie nám ukázalo, že záujem o novinku prejavili hlavne ženy, prevažovala veková skupina 20- až 30-ročných. Mnohí z nich nám poskytli aj spätnú väzbu a odporúčania na zlepšenie užívateľskej prívetivosti aplikácie, ktoré do nej postupne zapracujeme.“

Výsledky sú podobné tým, ktoré služba dosahuje v ostatných krajinách, kde inovatívna spoločnosť Infermedica už túto službu uviedla (USA, India, Veľká Británia, Nemecko, Poľsko). Nástroj sa teší obľube u mladých ľudí vo veku do 30 rokov, celkovo ju využili približne tri milióny ľudí. Z hľadiska rizikových faktorov používatelia najčastejšie udávali vysoký krvný tlak, fajčenie a vysoký cholesterol.

K TOP predbežným diagnózam, ktoré samodiagnostický nástroj identifikoval, patrili tenzné bolesti hlavy, migréna, syndróm dráždivého čreva, degeneratívne ochorenie platničky krížovej a driekovej chrbtice.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.