Fenoménu NFT podľahli aj slovenskí umelci, športovci či podnikatelia. Pozor na dane