Google: Aplikácie budú naprieč zariadeniami fungovať lepšie