Viac než štvrtina mladých Slovákov patrí k nezamestnaným, čo je siedmy najhorší výsledok medzi 28 krajinami Európskej únie.

DigitalnaGaraz-2

Aj napriek tomu, že pracovné príležitosti pre mladých existujú a stále pribúdajú, často ostávajú neobsadené. Jednou z príčin je nesúlad medzi nadobudnutými znalosťami a zručnosťami, ktoré vyžaduje trh práce a prispieva k tomu aj všeobecne nízka motivácia začať podnikať.

Podľa Európskej komisie bude pritom až 90% pracovných pozícií v blízkej budúcnosti vyžadovať práve určitú úroveň digitálnych zručností. Práve prostredníctvom posilnenia digitálnych zručností chce Google mladým ľuďom na Slovensku pomôcť rozvíjať vlastnú kariéru, prípadne naštartovať aj úspešné podnikanie v digitálnom svete.

DigitalnaGaraz-1

Slovenský Google dnes v spolupráci so SAPIE a ďalšími partnermi predstavil rozsiahly vzdelávací program pod názvom Digitálna garáž. Program je primárne zameraný na slovenských študentov a mladých ľudí, ktorí majú často problém s uplatnením na trhu práce kvôli medzerám v osvojených zručnostiach, vrátane digitálnych. Hlavným pilierom vzdelávania je bezplatná online platforma digitalnagaraz.sk.

DigitalnaGaraz-16

Digitálna garáž do konca roka ponúkne aj desiatky školení formou prednášok, ktoré budú organizované v spolupráci s partnermi. Nad programom prevzal záštitu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Peter Pellegrini. Ďalšími partnermi programu sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR a nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement.

DigitalnaGaraz-9

Digitálna garáž je súčasťou širšej iniciatívy „Pomáhame Slovensku rásť“. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť Slovákom uspieť vďaka internetu a inšpirovať ich, ako môžu prostredníctvom dostupných online nástrojov začať podnikať, rozvíjať firmu, exportovať, vyvíjať služby a vytvárať či zdieľať vlastný obsah.

O Digitálnej garáži

Už vo februári tohto roku Google sprístupnil slovenským používateľom základnú verziu online platformy Digitálna garáž. Platforma je teraz bohatšia o nový relevantný obsah a je súčasťou rozsiahleho vzdelávacieho programu, ktorý zahŕňa významných lokálnych partnerov v oblasti vzdelávania a navyše aj sériu školení a workshopov po celom Slovensku.

DigitalnaGaraz-17

Digitálna garáž ponúka rozvoj digitálnych zručností a je dostupná pre všetkých bez ohľadu na úroveň znalostí alebo profesiu. Bezplatné kurzy sú určené začínajúcim, ale aj pokročilým používateľom internetových nástrojov a úroveň náročnosti sa prispôsobí každému účastníkovi. Vzhľadom na to, že je online platforma „otvorená“ kedykoľvek a odkiaľkoľvek, záujemcovia si čas a rozsah učenia môžu prispôsobiť podľa vlastných možností.

DigitalnaGaraz-18

Digitálna garáž obsahuje 89 jednoduchých a zrozumiteľných vzdelávacích videí a kvízov usporiadaných do 23 tém. Tie pomôžu záujemcom zorientovať sa v digitálnom svete – od zásad, ktoré má spĺňať dobrá webová stránka, cez tipy ako  začať s digitálnym marketingom či internetovým exportom, až po využívanie pokročilejších analytických nástrojov alebo optimalizáciu webovej stránky pre vyhľadávače. Úspešný absolvent celého kurzu získa od Googlu certifikát uznávaný organizáciou IAB Europe (Interactive Advertising Bureau), ktorý je potvrdením o dosiahnutí pokročilých zručností v oblasti online marketingu a ktorý môže pomôcť najmä študentom pri hľadaní zamestnania.

DigitalnaGaraz-19

Lokálny vzdelávací program je súčasťou celoeurópskeho záväzku Googlu, v rámci ktorého plánuje vyškoliť v oblasti  digitálnych zručností 2 milióny Európanov.

„Z pozície podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, a v nadväznosti na moju predošlú prácu v tejto oblasti, budem rád aj naďalej aktívne podporovať zmysluplné projekty, ktoré prispejú k digitálnej transformácii Slovenska. Pri súčasnom rýchlom vývoji technológií sa Slovensko musí ešte intenzívnejšie zamerať na rozvíjanie digitálnych zručností občanov. Je potrebné, aby tieto znalosti získavalo čo najviac mladých študentov a aby si tak neskôr ľahšie mohli nájsť kvalitné zamestnanie či začať podnikať. Preto som sa rozhodol podporiť aj vzdelávací program Digitálna garáž,“ hovorí Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a dodáva: „Moderné Slovensko, ktoré zanedlho prevezme predsedníctvo v Rade EÚ, by v rozvoji digitálnych zručností určite nemalo zaostávať. Som presvedčený, že aj takáto spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom môže z dlhodobého hľadiska pomôcť Slovensku stať sa modernou konkurencieschopnou digitálnou krajinou.  Dúfam preto, že riešenie ako Digitálna garáž bude vďaka svojej dostupnosti pre všetkých využité čo najväčším množstvom ľudí.“

DigitalnaGaraz-8

Digitálna garáž je súčasťou širšej iniciatívy „Pomáhame Slovensku rásť“. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť Slovákom uspieť vďaka internetu a inšpirovať ich, ako môžu prostredníctvom dostupných online nástrojov začať podnikať, rozvíjať firmu, exportovať, vyvíjať služby a vytvárať či zdieľať vlastný obsah.

DigitalnaGaraz-10

Tento rok sa Google v rámci Digitálnej garáže zameria na posilnenie digitálnych zručností na takú úroveň, aby reflektovali súčasné aj budúce požiadavky trhu práce. Študentom a mladým ľuďom, na ktorých primárne cieli, chce pomôcť nájsť uplatnenie na trhu práce, ďalej rozvíjať kariéru alebo využiť prostredie internetu na podnikanie. Zapojiť sa však môže každý (zamestnanci, podnikatelia či firmy), kto má o rozvoj digitálnych zručností záujem.

DigitalnaGaraz-11

Ide o svojho druhu jedinečný vzdelávací program, ktorý aj vďaka aktívnemu zapojeniu kľúčových partnerov z vládnej, neziskovej, akademickej či podnikateľskej sféry už v mnohých európskych krajinách naštartoval spoločenskú zmenu.

DigitalnaGaraz-13

„Jedným z pilierov SAPIE je práve digitálne vzdelávanie, ktoré prináša možnosť zvýšenia kvalifikácie či rekvalifikácie, a tým aj šancu pre mladých ľudí zamestnať sa alebo podporiť vlastné podnikanie. Navyše, členovia aliancie sú zamestnávateľmi, ktorí problém s nedostatkom kvalifikovaných ľudí každodenne vnímajú. Projekt preto nielen spoluorganizujeme a podporujeme, ale jednotliví členovia sa do programu aktívne zapoja prostredníctvom vlastných iniciatív a projektov,“ uvádza Ivan Štefunko zo spoločnosti Neulogy Ventures, ktorá je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej aliancie pre internetovú ekonomiku (SAPIE).

DigitalnaGaraz-11

„Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR víta a pozitívne hodnotí myšlienku vzdelávacieho programu Digitálna garáž, ktorá sa pokúsi vyplniť medzeru v digitálnej gramotnosti u nás a v celej Európe. Považujeme za dôležité v modernej dobe venovať zvýšenú pozornosť práve oblasti digitálnych zručností, ktorá významnou mierou ovplyvní budúcu generáciu na Slovensku a umožní mladým ľuďom stať sa úspešnými pre seba a spoločnosť,“ vyjadril sa Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Digitálna garáž

DigitalnaGaraz-6

„Slovensko má správnu ambíciu stať sa krajinou dobrých nápadov. Potenciál na to určite máme, ako aj množstvo šikovných ľudí. Pokiaľ však chceme v dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí držať krok s Európou a so svetom, musíme podniknúť aj ďalšie reálne kroky. Jedným z kľúčových piliérov je určite kvalitné digitálne vzdelávanie,“ hovorí Rasťo Kulich, riaditeľ slovenského Googlu a pokračuje: „Pre všetkých tých, ktorí majú záujem doplniť si potrebnú kvalifikáciu alebo dokonca zmeniť smer kariéry a rekvalifikovať sa, budeme mať v Digitálnej garáži otvorené zdarma 7 dní v týždni.

DigitalnaGaraz-12

Už vo februári tohto roku Google sprístupnil slovenským používateľom základnú verziu online platformy Digitálna garáž www.digitalnagaraz.sk. Platforma je teraz bohatšia o nový relevantný obsah a je súčasťou rozsiahleho vzdelávacieho programu, ktorý zahŕňa významných lokálnych partnerov v oblasti vzdelávania a navyše aj sériu školení a workshopov po celom Slovensku.

DigitalnaGaraz-19

Online platforma Digitálna garáž ponúka rozvoj digitálnych zručností a je dostupná pre všetkých bez ohľadu na úroveň znalostí alebo profesiu. Bezplatné kurzy sú určené začínajúcim, ale aj pokročilým používateľom internetových nástrojov a úroveň náročnosti sa prispôsobí každému účastníkovi. Vzhľadom na to, že je online Digitálna garáž „otvorená“ kedykoľvek a odkiaľkoľvek, záujemcovia si čas a rozsah učenia môžu prispôsobiť podľa vlastných možností.

DigitalnaGaraz-7

Platforma obsahuje 89 jednoduchých a zrozumiteľných vzdelávacích videí a kvízov usporiadaných do 23 tém. Tie pomôžu záujemcom zorientovať sa v digitálnom svete – od zásad, ktoré má spĺnať dobrá webová stránka, cez tipy ako  začať s digitálnym marketingom či internetovým exportom, až po využívanie pokročilejších analytických nástrojov alebo optimalizáciu webovej stránky pre vyhľadávače. Úspešný absolvent celého kurzu získa od Googlu certifikát uznávaný organizáciou IAB Europe (Interactive Advertising Bureau), ktorý je potvrdením o dosiahnutí pokročilých zručností v oblasti online marketingu a ktorý môže pomôcť najmä študentom pri hľadaní zamestnania.

DigitalnaGaraz-3

Partnerské univerzity – Komenského univerzita v Bratislave a Paneurópska vysoká škola – začlenia od zimného semestra tohto roku Digitálnu garáž do osnov marketingu. Nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Digitálnu garáž začlení do svojich edukačných programov, aby každý, kto získa certifikát, mal základný prehľad o internetových nástrojoch a online marketingu. Túto možnosť môžu využiť aj ďalšie vzdelávacie inštitúcie, ktoré chcú výučbu obohatiť o praktický kurz digitálnych zručností.

DigitalnaGaraz-14

„V Junior Achievement Slovensko sme presvedčení, že podnikateľské vzdelávanie výrazne ovplyvňuje mladých ľudí. Prostredníctvom tohto typu vzdelávania si študenti osvojujú zručnosti pre 21. storočie. Medzi tieto zručnosti nepochybne patria aj digitálne zručnosti, ktoré tento projekt rozvíja. Absolventi týchto programov a aktivít dokážu pružnejšie reagovať na zmeny na trhu práce, ľahšie si získajú prácu po skončení školy alebo začnú podnikať,“ povedal Adam Šepetka, generálny riaditeľ Junior Achievement Slovensko.

DigitalnaGaraz-2

Lokálny vzdelávací program je súčasťou celoeurópskeho záväzku Googlu, v rámci ktorého plánuje vyškoliť v oblasti  digitálnych zručností 2 milióny Európanov. Reaguje tým na prebiehajúcu digitálnu transformáciu, ktorá v rámci iniciatívy Jednotného digitálneho trhu (Digital Single Market) predstavuje pre európske krajiny veľkú príležitosť na ich ekonomický rast. Jednou z prekážok je aj digitálna gramotnosť, pričom takmer polovica Európanov (47%) má nedostatočnú kvalifikáciu. Avšak až 90% pracovných pozícií bude vyžadovať určitú úroveň týchto zručností v blízkej budúcnosti. Práve v dôsledku nedostatočnej úrovne digitálnych schopností môže do roku 2020 chýbať na pracovnom trhu v krajinách EÚ až 900 000 pracovníkov. (zdroj: správa Európskej komisie)

Digitálne zručnosti mladých na Slovensku

V rebríčku miery nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ zaujalo Slovensko nepriaznivú 7. priečku spomedzi 28 krajín (Eurostat 2015, 15 – 24 rokov), čo je najhorší výsledok v rámci EÚ spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Príležitosti na trhu práce pre mladých ľudí existujú a je ich stále viac, ale v niektorých prípadoch ostávajú nevyužité. Dôvodom je nesúlad medzi tým, čo sa mladí ľudia naučia a tým, čo v dnešnej dobe firmy reálne potrebujú. Potvrdzujú to aj samotní zamestnávatelia.

DigitalnaGaraz-14

Od začiatku roku 2016 sme mesačne inzerovali viac než 5000 pracovných ponúk vhodných pre absolventov, v máji dokonca viac ako 7000. Odhadujeme, že viac ako tretina z nich zostane neobsadených, prípadne sa obsadzuje ťažšie a dlhšiu dobu, práve kvôli nedostatočným digitálnym zručnostiam mladých ľudí,“ hovorí Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia a dodáva: „V dôsledku širokej ponuky pracovných miest tak niekedy dochádza aj k znižovaniu požiadaviek na uchádzačov zo strany zamestnávateľov.

 

Podľa prieskumu občianskeho združenia ASIT sa všetci zamestnávatelia jednoznačne zhodli, že kvalifikácia absolventov nezodpovedá ich potrebám. V rámci digitálnych zručností, tj. praktickej schopnosti používania IT technológií a riešení, identifikovali úroveň medzier vo vzdelávaní u stredoškolákov (3,5 z 5 bodov – 5 najväčšia medzera) i vysokoškolákov (2,9 z 5 bodov). (zdroj: Analýza vzdelávacej politiky s ohľadom na potreby zamestnávateľov, marec 2016)

 

Nedostatočnú úroveň digitálnych zručností si uvedomujú aj samotní mladí ľudia. Podľa prieskumu Inštitútu pre verejné otázky a spoločnosti Profesia len každý 10. mladý človek (18 – 26 rokov) tvrdí, že ho škola v rámci digitálnych zručností naučila všetko, čo potrebuje vedieť. Ešte horšia situácia je u mladých nezamestnaných, kde nie je nikto, kto by tento názor zastával. Takmer dve tretiny mladých nezamestnaných (65%) už v minulosti reálne pocítilo potrebu mať digitálne zručnosti (pri pracovných pohovoroch, ponukách práce, v predchádzajúcom zamestnaní a pod.). (zdroj: IVO/Profesia: E-skills a trh práce na Slovensku, jún 2016)