iPhone dostal dôležitú aktualizáciu, mení podmienky pre Slovákov a EÚ