iPhone X Plus: Ďalšie špekulácie a vizualizácie väčšieho súrodenca revolučného iPhonu