Aj v tomto ročníku veľkého IT testovania si záujemcovia mohli preveriť, ako sú na tom so svojimi digitálnymi zručnosťami, vedomosťami o internete, sociálnych sieťach či prácou s počítačovými a mobilnými aplikáciami. Novinkou tohto ročníka bolo testovanie v oblasti online marketingu.

Šiesty ročník IT Fitness Testu prebiehal od apríla do júna 2017 a zapojiť sa doň mohol každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie. Hlavným cieľom testovania však bolo preverenie digitálnych kompetencií a zručností u študentov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí  učiteľov. Boli použité dva typy testu, jeden pre cieľovú skupinu mladých ľudí od 15 do 30 rokov, druhý pre základne školy. Test však bol verejne dostupný aj pre iné vekove kategórie a celkový počet Slovákov, ktorí sa do testovania zapojili, predstavuje viac ako 26-tisíc.

Testovanie bolo rozdelené na 2 časti s celkovo 30 otázkami. V informačnej časti sa nachádzali otázky, ktoré určili základné charakteristiky riešiteľa testu z pohľadu využívania informačných technológii, vedomostno-kompetenčná časť testu bola zameraná na samotné testovanie respondenta v rôznych oblastiach IT: Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexne úlohy, Kancelárske nástroje, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete.  V aktuálnom ročníku bol obsah doplnený aj o oblasť webového, resp. online marketingu vďaka spolupráci s rozsiahlou vzdelávacou platformou Digitálna garáž, ktorú na Slovensku realizuje spoločnosť Google.

Najmladšími účastníkmi testovania v teste pre ZŠ boli dvaja riešitelia vo veku 7 rokov, najstarším riešiteľom sa stal 85-ročný muž. Najúspešnejšími účastníkmi v teste pre respondentov nad 15 rokov bol 29-ročný muž, ktorý dosiahol 100 % úspešnosť, najúspešnejšími riešiteľkami v teste pre respondentov nad 15 rokov sa stali dve respondentky s dosiahnutou úspešnosťou 96,67 %. Najlepší výsledok  medzi učiteľmi dosiahol 32-ročný pedagóg zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, test pre riešiteľov vo vekovej kategórii 15+ vyriešil s úspešnosťou 86,67%.

Prekvapením testovania je výrazne zníženie úspešnosti v kategórii Kancelárske nástroje (v teste pre ZŠ) – je to kategória s najnižšou úspešnosťou (21,79%), čo je v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom zníženie takmer o 20 percentuálnych bodov. Z výsledkov aktuálneho ročníka rovnako vyplýva, že žiaci majú okrem kategórie Internet výraznejšie rezervy vo všetkých ostatných testovaných kategóriách.

V kategórii Bezpečnosť sa ukázalo, že žiaci majú problém s kritickým hodnotením, analyzovaním textu a posúdením dôveryhodnosti informácií. Najnižšiu úspešnosť dosiahli v úlohách, kde bolo nutné posúdiť dôveryhodnosť správy, rozhodnúť o daných tvrdeniach pre bezpečné heslo alebo o tvrdeniach pre škodlivý softvér. Lepšie sa orientujú v otázkach nastavenia súkromia aplikácií v smartfóne. V novej kategórii Online marketingu sú výsledky takisto slabšie a žiaci majú v tejto téme rezervy.

„Je jednou z mojich priorít, aby primeranú šancu na uplatnenie v digitálnej ekonomike dostal každý občan Slovenska. Preto spoločne s partnermi rozvíjame vzdelávacie projekty ako Digitálna koalícia a IT Akadémia,“ povedal na margo IT Fitness Testu 2017 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

„Chcem sa poďakovať za podporu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku a tiež všetkým partnerom z akademickej obce či súkromného sektora, ktorí sa spolu s IT Asociáciou Slovenska na realizácii testovania podieľali a podporili ho,“ uviedol k ukončeniu 6. ročníka IT Fitness Testu prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský. Ako ďalej skonštatoval, IT Fitness Test je vzorový príklad spolupráce v rámci Digitálnej koalície, kedy odborníci z akademickej sféry spolu so štátnymi orgánmi a IT firmami dokážu spojiť sily a spoločne realizovať veľmi užitočný projekt.

Podľa M. Lelovského môže byť IT Asociácia Slovenska právom hrdá, že okrem úspechu IT Fitness testu na Slovensku rastie záujem o túto kvalitnú formu testovania digitálnych zručností aj v zahraničí. „Ďalší ročník budeme pripravovať spolu s kolegami z Estónska, Českej republiky, rokujeme aj s ukrajinskými a ruskými partnermi,“ dodal M. Lelovský.

Odovzdávanie ceny SK NIC

Zároveň však poukázal na klesajúcu úroveň výsledkov testovania. „Z aktuálnych výsledkov IT Fitness Testu vyplýva, že v porovnaní s rokom 2015 sme v teste pre respondentov starších ako 15 rokov zaznamenali pokles celkovej priemernej úspešnosti o približne 3 percentá, pokles je evidentný aj pri žiakoch základných škôl. Za nemenej závažný považujem aj fakt, že testovaná skupina sa nevie dostatočne orientovať v otázkach bezpečnosti na internete. Výsledky veľmi jasne ukazujú, že absolventi stredných škôl nie sú v oblasti informatiky dostatočne pripravení na prax a nemajú potrebné digitálne zručnosti, ktoré od nich budúci zamestnávatelia očakávajú. Prakticky každá pracovná pozícia dnes tieto vedomosti a zručnosti vyžaduje a bez nich budú absolventi pre pracovný trh a zamestnávateľov len akýmsi ´polotovarom´. Dáta získané z testovania preto musia učitelia správne uchopiť a nastaviť podľa nich vzdelávací proces nielen v informatických predmetoch, ale napríklad aj matematike, ktorá je základom pre analytické a praktické uvažovanie,“ uzavrel M. Lelovský.

Odovzdávanie tabletov od firmy Samsung

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová ocenila dlhodobú činnosť IT Asociácie Slovenska a všetkých partnerov, ktorí sa na príprave a realizácii aktuálneho ročníka IT Fitness Testu podieľali. „Všetkým nám záleží na zlepšovaní digitálnych zručnosti u žiakov, študentov a pedagógov. Je evidentné, že digitálna gramotnosť je významným faktorom uplatnenia absolventov na trhu práce a práve IT Fitness Test je ukážkou dobrej a dlhodobo udržateľnej spolupráce rezortu školstva a zamestnávateľov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa ako člen Digitálnej koalície zaviazalo podporiť IT Fitness Test i v roku 2018 v očakávaní zvýšeného počtu zapojených žiakov, učiteľov a najmä úspešných riešiteľov testu. IT Fitness Test je na najlepšej ceste, aby sa stal štandardným nástrojom overovania digitálnych zručností v školstve,“ dodala O. Nachtmannová.

„IT Fitness Test je neoceniteľným nástrojom na testovanie digitálnych zručností Slovákov a zároveň veľkou motiváciou na ich zlepšovanie. Je to dôležité v  čase, kedy si takmer 90 percent všetkých pracovných miest v EÚ vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. Test hĺbkovo sleduje nielen vedomosti, ale aj samotnú prácu a vyhľadávanie na internete, či schopnosť posúdiť dôveryhodnosť zdroja. To má vplyv aj na postoj ľudí voči rôznym mýtom a fabuláciám. Preto je namieste zvyšovať povedomie o online dezinformačných kampaniach a falošných informáciách.  Sú totiž ako smog – pokiaľ to nebudeme riešiť, bude neustále hustnúť a bude sa nám zle dýchať,“ skonštatoval k výsledkom IT Fitness Testu 2017 vedúci Zastúpenia Európskej komisie Dušan Chrenek.