Kalkulačka vo Windows 10 bude zobrazovať grafy matematických rovníc